Loading...
98-100329 • cl, mm g w z DO is�G, 7D G3 OD C3 VC - G3 •• o •• -•-r .. o --•4 C, n 0 it n -n7J 0 1.7-1C 1 Ui CO 1-f m rn Z fi 3> 3> 3} U) O m Cr, - m l m -<3> C, 3> < Cr- f! 11 sO w N O ��ryl `,., !!TT 2 70 r,-4 E CO 2 N O 2 N 7O CO Cl 2 -CI i.- Cl 2 - C7 1# ! - w 3> 2 r I • 0 W LL V' -"4 CD 4~-1 Gm !1 r-II m Ca c r z v i r- v cm m v C r' =) 11 I4 41 41 ;. 03 4 4 2 m `"1 ! �� 7D T II O CO 2 O � ---1 1 W z O Z on O X 33 H H FCDD 2 ..r. 3> 70 ri rn CT 7 0 3> C If U) m O • CD4-. v II --f C m r-, h r, 4 CD r- 4-+ 4-. Et fl N:7 CO CT Ci) 0 G) --i 10 44 • 2 :z • x 2 rn 1t 2 C-, 4--• -< 3> 2 i# fI O -.O m ll COm 7C 4--4 t4 • • m • - d N 11 r C7 --4 Co 3 H• 1f 2 --4 `S -�' V3 1-'• 1-4 T! 2 9 70 FI 2 • IS CD x G') m 3a m 11 11 3> r V i! f ,, +t..t, —4 ..� rn Y, .. •• •• •• It CO 7D N 70 a, C1 11 fi -< 7D '! f# •J 1i •• CP •• -1 •• O O •• •J it #1 3> f1 1Z) CO -Ps- L - m —4 1••'• 4 41 •J 7D •J C ao 3> •• 11 SI 7= C r tl 1 = m 11 OoOCDCD CD II C= v -< CP I4 11 3 nn 4-4 tE mOU3 0Cll ill ; i r+1 4a t1 O it CC b It 41 G7 it re, (d3 0'< Ci ei I i1 11 --1 11 f# .O CO r It 4-1 1�y tl u o .-. C 11 i1 - CO 1z C"S 1 f-= G,. m 1 Z -C tl -.- -,D if . O -• N ,- II µ r CD Cr) FI T -! if c+- I! •J Z ••J - m r- 11 N it N n I} 1'3+ '.. -'rte D o v) 11 1z 1 -• 7a li II w no u r-1 p E L) 70 11 if , A C1 •J ii n II O Ii -`E C 9 3l if , w O II O ( O it -( f i''( ^-- 3Y ti O 4 V 3 1! = 11 r- EI O 03 r ~ m ' n -- 1/ PO '# ii 7O !1 it 11 9 !I tl t--1 --I \0 01 Z ik:.4E f = IS !1 if n Hfl0 = CO r-1 0 #1 f4 SE O T GI !l 7> :3 n) 2 6 2 'n ft -4 G7 d 4S) co 4. w a f4-- n, t! O I Z 0 C - t O Cl) if 1-•- 4.-tC O C C, a ii 6 31 r„ co --1 o 2 N r- II 7O II if DC C ff v .•. 70 N 7D O C', O 2 f4 --i 2 C-, 3 C C7 CD --1 7D E! Cl) 11 fi •.• D. 0 rt. I a 9 14 •• C, 2 C7 --1 6 40 11 r.._ - 7.. ----• 7D . 4 iz .. 14 II -A < CO I 1•-4 7C 1# r-+ 1-4 s v 11 .• .• •• •• ,. •• 1 fl !I i1 -4 N7 n 4. o O N Z !i m 41 -p ft fi t s rn <� C -+ o r. >< ti r- r, 1: t m ;, co O d O O 7D fi t! m i1 li 4� h-1 It co .� r- �•c C �c [moi ii tt I1 3D H Z N t� O C3 O O O O O (2) . tt rn n r- tt 3> I •< II C') C', .• •• •• •• ..- •• •. •• , t# 14 ii C3 co i- CD it 'T. m i4 3> !t C N m i221 ii rl f1 3 3 C= li 20 ' um H fl T = `1 2 4--+ 1--^ O ry"1 f4 It N :,,a: H 5R 1 --1 ti CD C7 II r !I a .,p UI 7% li O CD N O O O CD 0 CD O CJ C3 CCS O C7 O O f 11 11 .. .. .. .. .. .. .. .. . fl h i# {E q • 4 4•-4 ti 1 U) to U) U) 4)) (P 4n N f1 37 !i H 70 Cl) i# lid -�. -i. -a. -r. -+. -1. -+. -�+ I! - 4 11 fF N rn H if 31 p IIli• fir,9 itfi 7C fi --i747 -nOD 7O 3> r 2 co Cy 14 Cl fE -o tp �•i li C O li rrt X 3> rn --4 IF O tt O !i f R) it C= 3> m C/4 W `-+ w O .~ If C, O 1-4 r- 4-4 O m it to ;4 11 7D n d ii 2 UD r- O O Cn 4 4 r- ti rn o co C GC 7O r- f# rn > 14 --1 O tl r> O + 4 4 r-+ w m {i ....y 7i> :2 r-. r- 11 i14,....,.....,...,..,.,....-....,_,...,.-.,..,.,....¢4 7p lir 2 m -c -1 6)'4 w I a, 70 A F` - - ---• --+ m 4--4 41 4•-4 !1 !i 70 it DO m 3> --i O CD -1 N fi r',+ - C) N C) 11 V # r- c m 747 f On 2 O -1 O_. 11 - '- r� C:) G3 tS n Id) H 2 G, 7C 2 -A C) C3 2 C, 11 2 ft N II 2 O co 1Ji •.4 4-4 11 O C) N • O O 2 • O 4# .. C fi SI 2 2 1- is 4t-y-1 t# C_ O • 2 2 . • - 1! 6 T }4 g ii m --. D O M if 6 2 2 11 -�- ^-. fi _ . C, d 5-- cam = 1# • -- m !E co 41.--L4) co fi 2 t1 t--. C, H. .. --i --1 41 •• •• • •• •• •• •• N tt w C) O •• f1 11 N --1 -1 _ - 2 4--4 li N 4# '. O - • t1 70 11 O r 4- MM 2> 1f C> l4 •.o CD O ti MI r C =1 m eo : ✓ ff O CJ O O O CD C= 7O If 03 C'1 C3 C7 O co 4 y 11 O O 11 N fi FI O }t 7C l4 2D -4 mo fl Ii a-r- 4i 4-•I 14 2 f{ 2 H --f d It it 11 4.-I ;I a> it .D T• 70 r- m I 1 N r- co uo.3> 3> it •--• 2 r-1 11 !f CD Ii N _ � 9 4 3> r- 1ti ♦-• 3> _C 3> 3> Il 3 m m C= 11 N ii 70 fi 73 c met, `f C= m co 2 C o --a -1 f1 3D .-'D CO 6 CJ If 4- ti lE O ..< 4-.4 i! 2 C, r ,, 3> 2 r m E4 m m 4-4 3>7n C= C= ,D I1 r f# tf 2 CD 2 H N C, m 70 tt 2 3> C7 O ••-• 3-1 11 rn 11 11 r me m !7 7E -4 DC CD 7O C, 11 C .DD m 2 7D 7D '[a 11 V) 14 11 N c- a m x !! CO -1 7r> 7D N C C, if -. m m m tf 14 ii 1-. it O -C it r 70 CO ry qO r ti N C7 C7 7> li ---I 41 St ---i Ht :; A �. rn ii 70 r m N O 11 C 2 IE 3i ,# ti m :: ? is ✓ 70 11 x m N N it 7o N v 11 x 'I Ii . Q m, Z II O m 2 - • m It n'4 m 3> ii 11 13 's 1.-4 1/ C -4 N . • H !4 3> --1 70 11 T ti !i -..} ii --� --1 N II n OD n Ft O I# fl -< T Cl) 8 r- r., fS m 3> E# 70 3: i4 1` --1 70 't •• (1 Z 11 41 `i 9 rm11 CO CO i1 x C3 ti 10 II f4 N :x 7C 7t H fl N t1 70 4! 11 r8 t •P 6 9 7i 11 U O fi li fI 3> 0-1 41 11 t_tt 4s .. • H .L.4 11 .° 54 -'1 .4 7C f1 -- if O O C)O N 11 rn f# it 54 - m S.• N9 r= it • - ,el it n II 1I C F 4'n i! 11 O O co r ii ti H SI 0)I4 r =K CO 11 0 0 0 0 0 0 0 CD #t O ca 0 0 O to Ii cm 11 Et E. : I 9 2 it ii •. /f #4 II r -O ,, 4I n -4+ -4. -4, 1l MC 44 �t� ND if A -41 rr r+- rr G r.+ if 11 CI- P\,,) n. rm li 11 1i s 0If (,n S - n 9 f# O r- C7 C N b C !t CO N -n r N F# /•-•1 I# I# i S► = 14 -A 3> >D a CZ ) 4 2 it m m 3> 3> 3> v 11 DC 41 I 4TJ I, 7C 2 r n 3 44a 4-1 li Z 7e. --1 7D r.4 7O H 1# II (L3 . - r a 4 m Z .--4 'a 2 a if N m m m 37 1 1l f li r+v T 7D 2 4b N 31 ! O 7O 7O 2 Ii S li if Ul -d II N N 2 4---t r-- E1 -. T C3 DS it rn H II CM rn 2 -O v m 2 N 1f CO N C) r- '• # II ( -1\s„:-.4 70 I 4-. 7D 3> G) f4 C m m O C, m I! n 4 ti I R) .i ft >< 4-. PC 1{ m 7O 2 >E r- 70 11 1.ti 1f II 4 4 4 ` 4 1g 11 --1 2 m C) Et C C • 3> N If ..4 4 li `V C= r- DO O #f 37 C, r-4 • CO J Ft •••C 11^e.,....,....:...w,.,...e,.�..,...e-.,,.mN1 O --I it 7D r- N C ii 70 C, 4-3H H fI it CN T 1-n 1t m m • 2 ii m m m - 4 O .; I it N 70 -1 If 3> - •• • 11 T ' my r- 1--'1 T O II N i! CO ti fi•• • C, - `i m i 4n T if •• •• 13 -J T 41 C7 2 fl ii -4.1 -., •J it rm 11 m Cy -', H H11 •• m rn 0 CO 11 70 1-0 3> 7O N7 44 0 0 0 0 0 0 0 4t -< C7 CP O J fE nn fE M> 7D 9 V) #4 fl it 70 Il r- , . r C 11 11 140 II 2 "4 4f O it it 3=1 II r I4 DC 11 0 MC Z I3 ED n fl :D 11 3f n it it ft CC 41 --< fl ••t rr1 EI....-.-...,........,.... .-............._...._.,,.w..m.,.,...,_,.........-.-........®..1t i fl N it 70 if 11 • SI C1 ❑ m ii t1 14 SI r 11 :p -4 -n 1[ it o f# C I1 O m if �y if O If 11 7D▪ f4 3> co 4f >< ti II r- ff _ . r H W C 7E r. H 70 II 41 . IT II m, 2 C, 4—. :A li DC 11 m 1 v 2 If . a> rr- t I -•4 If in --•I I4 m r- C7 r- I4 rn !1 7D it M1-4 po to If [l) N •... !', ft 11 4-r II fi v CW 2 2 2 IS 11 11 C, tt Z 11 r- 70 G) m 11 OD II ►-f 11 it ID Ul H 3> C, Cl C, 13 ✓ 11 Z r -rn r 4-c II • 11 li r it C^i a rn on m if 4T f# t# 1--f —I 40 u 11 I# r G) 3 21 m it X I II r on rn 4-1 IT/ i1 140 li ff CS} W C, Z _fl 410 II 2 II `� . I 04i ! 4 CO -< " CD m fi f4 f# ti .. .e Is ~ I11 f • • • If H ii i44. j4 II #f CD �.y �� n 4f ft ti O m CO y� Q 8 li II II r)---, r- c:, 11 fA 4,9 C-/,09 4,9 EA ti 11 II `!'s-.: f-4 t, r_�.• 11 H 11 11 II li it II 0 Q V II w 0 II II II , CO II co CI. .!n O II 1 11 ` i 11 r--• d Jh• rJ O [J, 11 II If f i# • II t# If W .x] O C,, O O W ll 3 II ii O C3 d 0 0 0 II II II CO C 6 11 it it Ui .•. ::: '-' '•.i25T-7-i;Zl-41.r„.....4':ai.:raMs12'r1.5,t:ii2.1Cl.', 1•i:.74 4:•,:—m„,i;c,,, !t':r.,.4gg<,)lc:•.:'.,eo. 2O=..i7..P1g;. gc•*,. g_.;„•42 E:.;., 7--.,7c.;.., '1,0P":,-`.,,,;' ,,,. -."•,-..,-.:.4.,.:...,--„.-0.a,,...0c::),,,=...,.,. „,,„*-„‘,. -2a>;;,2cE-› -.('-4±7',--*7...-°• -..-'4-,f.:-.,1,r1^'42-,,..'-„=•',4'•,`:.-,••,.,.'-''.'.--•-'--..„.,.,,, c17'r'4',..',"'•"'-: j -.N=..i'1.':N0 t.,f'I..„.• -,-‘..„.-.„1i.,..,A:..,)„:)-16.,,,...1.1,:..c'-,'.„-,-e..*.7e”.1."..-.f,7.-.•i ”_ - - - : = - 4= 7, , . . , : ' l - - , 4 -, cm „ - 6 - - 5 . . ; ;' : - - 1 o Ln r” ie .; ,i• :. : : : : ;. t. = g; 3 , g = S I _. . 4 z. ; - 7, . .• 'e e ' : i - . -4 4 '2 : , ;;= ! = zc = k4 ,. 4 , 2rN - C:) ..= iS4 ,. , - - •) 4 " 4 ” 4.8)) - . 1 ,, , , . ., .4 . , O 4 1 . , 1 4- ..'"....7*.- • 7,- ;..-..- - "*•.. .• . .-. .;.- , ! C ,- 6z4M'4''u*‘,. g' 041;a.: e„3'-,-, 3•e':."•.'" ,1G4-,.,,;",. .„- 1.:.,,' sDn. v-I :";, -4:::--Irc-, 44A,4!.,:!.'''''':-:.,,-r-.•-t,-4tC,„r%:a.45-,9,,.-4,;-i-tzA.*"-,2-,,,40,,:r,,F,,,,1i,.*.,,,,:,,,--„'--„"-*,A--,',,'.,,..I,''t,'-;',,'--,7,,''s,_',„..,, t,•:ff„',,,,,„:o:',..,,'..,'-;,..,',,.,„=.,A,,„fo--A%7t_7.1./7..'"..F4t,ir"i,I1,i„.4,.,A,',„--g.trai.c..ri.,gm,-0k.„.„..''',..2-''1',-”4t1"fh7'i,.1!'7r1,',''‘,„-.-j, ,., ,-r• •.--o',",.1'0 ..;, Z . . - • 0▪ , , CO , . r ,,• ,....."-.."., - - 7 , - - cg 2, , a. It-I - t7e , . ,. z . -- %24= r4= 4; ; ' 'z '' i , _ . „:. , , „ = # . .. $ . , % 1,. - <7 „,,, • . ; IC3 * 4/) 4 77I - - 1c - g . - It 6 "' Z2 . 4 m-i = 22 . ; 7 ! t „. , ,3 - „ ,. _ r +.- . ,4 C....,7,. -‹ '' ' ''° *0"::-. .5**‘5:;•°-.4,,'5?:',4” 14 '0;'''I' a vM j CZ , 04_,666:40( '"--tt,tf:•:‘‘-,44,:,,r-„--e' 4 ..= - - •4 2 N'''''- ' .1'-P•'''''''' '''‘''''' a .r."0 '•;-%":',",,' a = At .40% 0 ,"."2"-r.)--•--- .1C CC - t us, 4= :. 444 7',S t., ,,.,..,...a„ .,..„ -,........ =:,. , .... :- r' c .,, , ,=. ,,-,„.. .7.... •.., — r..7.; i 494; z . .r.„. ,...-,. ,..., --, !-"'a. ,,,, , .2.,,, , , ...1-,:-,--- , -,--77,,Ao 3t':: 1-•',p, = 2. , .,.... • .. g - -4...- , , ;Lt., = ,' ,, '*;'i,:0* k*4A5f r ,, '..•.:' :'-. rrm -04 ME> 4 ,, = 4.44. r.r.r t.,..1 ...4 r„M .4442 ''',,.. 4,. are000,,•1 , -. ‘,A. ,,Q mm = MC ' ,; r`m ''" ' 2> ....; #t) 010 .... =----a • • i'-‘,#,i 44:4 ,-. ''."." = 0) § 0 = r." 2,2 = = = ,-.' 0 •• . -k*'- ' ,•..•'... 1.-,,.,.. 1 '-,,-.. ,, r..., . , ... -0' inset mm ‘0 1 ') c4, r! == Zig ;7;1 c gi ,F, 4. 6 f6-q-: , ,1 'k-'g tra -9 --, . .. . —4 t"..; i.; a .....— -/.'• : = = : , , z. t ---,:0;,??,.--,. , , •4:,3.1 ,.., * e .„,..i ,„.... r ... , = - , • „ . •;:i.-, L . i---. . :-•:•, 4:0 ."--• = e = re- ...i . .... 9E ;, = .. : : : . . . ,,,, i., .....,,....,, .. ...„ :.,-::-tt: ..-. 2 *0 . •.7 4 .. r„• •* 4= =1, It '= ' k'-' MC * )0 • -1 i....i ." 21* = C= ''''''7'. 7 t ,.; I ::: t,, , 1 c> ez 4 c'z' 74 11 • -7, i...1 1., __ , ,,,-;- .,.i 10 :••• • cp ---, 5 g 7 g -- ,,. - , -- 4 -A .,,, a CM # = -4 - -..........._-_, ... ,..... ,,, 1 ,,, ,.t------- c„, .— „, t L .,. s -..3,,,,-,„., -, ,„ 8 ... , *4 ;1 , -- -4 :: _.., 3> Zt ;,,:; ,-, .., ,?-!. ,..„ --L„ ,. , a ....0 P 74 ';'!. At tt 7;i; !,,, ,A 7' lg -,7,4,- l. , ,, 4,,,. • $ "I' °' " -- -, z; ;?, -• „ , 7 •.,,, .., -n ,, it il ,TR, ,t, =5 : '''' 6; - Fii ., . = r- cl .„: g _LI- f2,21 r — ti ,-:-.! ;:,--. • . . .. - - . • 'r ,-,,;••• ‘,---.... * 4 ,, , .., ..- 6r Ae' • CD CD C:'' .* ,, '-:- -r. • ., % ti •,... ..'1 ...V. F . 701 !‘ •"' ** " • • — - ii -c,:, ? ,1--:, ": r,', ii, elt R 4=4 4 „ _ . , . . n = .***,* a . ,•:, '.! • -, :1 A , c.-= A .-,,-4 gg 2). gP4•”;k0 ;1';0•.'0,!„9„.,,: '.•,,.': = .'C ;a ;3* g. c;„."•,, r„... a ,.-2 -:...=: ;:..•.,... g*7'2,',.....'.'97.• i•..-g-t'.IQ0_•.-''t .y ,-m',..",#-)--2.:,.:r,.-,'i:4.•r.-:,i.-,"J-,.-s',,.:-.',-'"2„,-,1:!,.,.,7, = - cn rM tr. i - . z ; 4; --.9---" -*'-'--* ** -,,„.,p0r , , 4 t„ m . - 7- - 1 44 r” . . -4 „., r- i . . r" g, 4"4 k 4 Si „ . , • 44 r „ a . • = '4 cra . . . : ,. imm 8" r' ;, V = * , A : 4, , 407 • „, :,; ml; " . . '^0 , , g " . X• m.:'„,,a,:i;- - C - - * 4 . * 4 4") 44984 , r i'' . mMa z ccz 0 = ' * 4 , 44 , 1 0 :2 # 342 F4 -c , r 4 .. . . ' 0k4 , ,4. . 02 ' - ' c.. _ --4 : t1i . : .1 I449* : 84 ,, v , P 4 , --4 = ;; ;, pm z • , „ , - , -%.-- ,._-,'.•*.' .• ,.-4... r 4 4. 4'." i L., • 04.4 trZ2 4 - 4 - 7 , = p1C # t 4 ,. , ,-, = r") . 44• 44 . t 7 7 = -- = ,,, ,- . 72 -.,....... ..C.- . . . - • _ rrrr r .rt •0* 447 _ O:0i'0 Yi ... .4440.row 00* 6 0 .,.: to*AA* a # ...... rior ... , ....lc-A t g -..,.." • ct .6• 17. - ...A, .,...3 ,...... *-. 60 , .- 1...,:r. CA ,..,, . . . 4 a .00lowranowarar* ." LP • •1 &iiiiik tl do F fsfNdS.......... Date 4/.'Z.-- ei.r By 64,,,,..../0 " 2 F UNDATIQN WALt.S .................................................................................:............. ................................................................................................. Date By ............................................ ................................................... ................................................................................................. 3 PLUMBING.43ROUNDWORK Date By ........... ....................................................... ................ 4 SLAB INSULATION Date By ..................................................................................... ........... ................................................................................................. ................................................................................................. .........................JD........................................................................ 5 FOOTING OWN OUT;DRRAI NS; Date By ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................ 6 UNDERFLOOR FRAMING Date By ................................................................................................. ................................................................................................. 7 .S..........•I....E.......A......R..............V.....I.........................................>.........>......>......>.........>.........>.........>...............»......;.....:..<...:...<...;.............?........?............:............<......<.....>.........:......... . Date By ............................................................................................................ ..................... ...... ..................................................... .. . 8 PLUMEING.ROUGH I :<:> Date By ................................................................................................. ............................................................... ............ ................ ..................... ...................................................................... 9 .PIP1 G « :>:; >:: > > >> >>>><><> > > > > ................................................................................................. ................................................................................................. Date By .......................................................................................................................... ....... ..... .............«... . . 10 MLQIGANQ.AtA.9UHIC . « ... .> ...>.. ....... ... ................................................................................................ Date By ................................................................................................. 11 ................................................................................................ ................................................................................................. Date By ................................................................................................. 12 ............................................................................................... ................................................................................................. ............................................................................................... ................................................................................................. Date By ............................................................................................_... ................................................................................................. 13 GVV�3 'IS'#`::k.A' 1 .... >€ € :: > >:: >> ::`: :::. .............................................................................................. Date By ................................................................................................. ................................................................................................ ................................................................................................. 14 ................................................................................................. ................................................................................................ Date By 15 ..` Date By ....................... ........... ....... ................................ .... .. ....... 16 PLANNING... .. FiNA :: Date By ........................................................................................................................................................... ..... ....... ..... ............... 17 Date By ................................................................................................. 18 ............................... ::......................................................... ............ .. ............................................................................... ................................................................................................ Date By ................................................................................................. ............................................................................................ ................................................................................................. 19 BUI'LQING FI AL Date 4 1� 1188y / 20 OTHE > ', .. : Date By CD0193(Rev 4/97) IL ` ,r BUILDING DIVISION G ^E►�,I EO 33530 First Way South -VV � L �EV Federal Way,WA 98003 �99� (253)661-4000 Fax(253)661-4129 Gii ,OFF aEr,t. e'Y APPLICATION FOR BUILDING PERMIT PLEASE PRINT APPLICATION # SITE :/.y 11 Address Te an (if known)wiati ( 46144t..1 a Ie.) Lot# A esso 's Tax # Building Owner's Name Addre s ci)` s . 2,04,11 City f1,ek Or Wm,/ State VA Zip 1600 .b Phone Nature of Work 11156 L 'f ortrAbL6S , 1UkLk. d- 12.4iyb3 APPLICANT <#11111`'11111 <111111 >>>1>'`'11 Name (F,M,L) /_ n6., tg� J—y `J"' 'LI7 11,z61,11/75.11--5 Address (�fC• Iv l�/f City ed 'r t 4J State via" Zip 5O 6? 3 Contacts s` tri 541064 Z Dat ne ,,..1 ,..1 '__LI, 37 Other Phone Fax Company Name Address City State Zip _ Contact Person Phone Fax Contractor's # (card must be presented) Expiration Date Verified 0 Yes 0 No Name / �L.EtJE CA Sats '12641 T*8- `J Address!") _J PI,�c�/,/- �� )x t4 J 5 a City '-4'c.X,l n l+ Whl State WA Zip C1&0(0 3 Contact Person ji} !ryi 5A` ' az__ Phon C J j4 37 Fax c qi�51 22 LEGAL DES4RIPPTTIIION A. o,�7_,. 0 Please Complete Reverse Side • I Existing Use Proposed Use Permit includes: i C Building 0 Plumbing 0 Mechanical 0 Other Type of Work: 0 Residential 0 New 0 Remodel 0 Number of Units_ 0 Deck 9fCommercial 0 Addition ❑ Gara.e 0 Shed 0 Other Enter 1st Floor sq ft 2nd Floor sq ft 3rd Floor sq ft Existing Floor Area sq ft Area Basement sq ft Decks sq ft Garage sq ft Proposed Total Area sq ft Water Availability 0 Sewer Availability 0 On-Site Septic System Availability 0 Project Valuation $ 15/00C Zoning I Lot Size Existing Bldg Valuation $ I.ENDER € <>€< ; >«< « < €;;;;<;':;;;<;;; ; Name Address City State Zip litECHANICALCONTRAMORNMEM Contractor Name Address City State Zip Contact Phone Fax License # Expiration Date Verified 0 Yes El No ........................................................... ........................... ........................................................... ............................ ........................................................... ........................... ........................................................... ............................ .�y.y....t.�.�Y..........1vt.1.s...+..........�..y..:+..+�..��.��....+.y.!.t.�... ........................... .......................................................................................... Contractor Name Address City State Zip Contact Phone Fax License # Expiration Date Verified ❑ Yes ❑ No - ............:::::....: :::,:................................................................. ............................................................................................ Water Closets Sinks Urinals Lawn Sprinklers Bathtubs Dish Washers Drinking Fountains Other Showers Electric Water Heaters Sumps ............................................................... ............................................................... ........................................................ ..... Lavatories Washing Machine Drains Total'.Fittvre'C[itiriY:;::.;>;<. H . :::;„ CO <ANICEUNIIUNT......>.'.>. » »o MECHANICAL EVALUATIONONLY $ ........................................................................................... Fuel Type (electric/other) Gas Dryer Air Handling < = 10,000 CFM 15-30 Tons • Length of Gas Piping Range Air Handling > = 10,000 CFM 30-50 Tons Furn <100K BTUs Gas Log Unit Heater 50+ Tons Furn >100 BTUs Fans Miscellaneous Fuel Tanks Gas Hwt Hood Boilers Above Ground Cony Burner Duct Work 0-3 Tons Underground ............................................................... ............................................................... BBQ's Wood Stoves 3-15 Tons Tatal.11rit:.C..u4nt :: :. :::, ._:::;:[ DISCLAIMER:I certify under penalty of perjury that the information furnished by me is true and correct to the best of my knowledge,and further,that I am authorized by the owner of the above premises to perform the work for which pemut application is made.I further agree to save harmless the City of Federal Way as to any claim(including costs,expenses,and attorneys'fees incurred in investigation and defense of such claim),which may be made by any person,including the undersigned,and filed against the City of Federal Way,but only where such claim ' es out of the reliance of the city,including its officers and employees,upon the accuracy of the information supplied to the city a partof this application. Owner/Age : / Date:BUI ~t� REVISED 8128.APP • • flEV SED B/28/97 [CLTS ON XII/XZ] CS:TT 111 o 86/61/CO visstu.roisErulN co. • 19062 Si 320th St. Kent,WA 98042 (253)630-4530 Fax: (253)630-8151 September 26, 1997 Nick Viz72re . McKinney Mobile Modular • . P:O_ Box 539 Kent,WA 98035 Re: Placement QTie-Downs . Visser Engineering ProjecL.97-134 and others 0 Dear Nick: As per our discussion yesterday,the actual location of tie-downs on modular buildings is not very critical, consequently they may be located within four feet of the location shown on the foundation plans. Note that it is critical that the tie-downs be placed at a pier,as shown on the foundation details. Please call if you have any questions regarding the foregoing. Sincerely, Mike.Visser,P.E. \LE VIS: . . 0c WA .jy eV. 4" - vtt',, 0 u `,• WIRES OCT.21, • • 170'd 6ZTVT996 01 93NIN91NIdW GSMd WOdd 2S:ET 866T-6T-efdW [CLTB ON X21/XIl C2:TT 1 86/6T/C0 • rss� �IN C . 19062 S•9�320th St., Kent,WA 98042 (253)630-4530 Fax: (253)630-8151 Dec: 12, 1997 Nick Virzare • McKinney Mobile Modular ��� S P.O. Box 1288 4R9l Kent. WA 98035 Be: Placement of ried2owns Visser Engineering Project 97-134 and others Dear Nick: As per our discussion yesterday,the actual orientation of tie-downs on modular buildings is not critical as long as the straps are installed at 45°,and are tested at 45°to 5000#. To that end,the anchors tested by Pacific Testing Labs FR12181 meet the design requirements,regardless of the installation angle of the angered riedowns_ Please call if you have any questionsregarding the foregoing. Since y, • Mike Visser, r %\ 7 • .153 DtQtas OCT. 21.- _ S0'd 6ZTVT996 Ol d9NdNa1NIUW GS'1d WOdd ES:ET 866T-6T-ZiUW