Loading...
98-100373 d M-1 "0 ix-.n...r.,-.....,..w...._,_..,.:.,.u.:...u. m...,, ^•.•^r1w...«,........�..,�....�.�.w.,........,, »:.a.,........».ret li'••..�..+,........�..WN...N..�.......u�...«u�^q! 7C m I# H H a !! -0 Z D �� 'rI (.L1 -r n 7o a G7 CD C7 G7 -•-f an -r) H •• Cn .- --1 .- o r7 --i to n I! 2) 0 L.j Lil CD CO !---i m T Z !I 7? 9 7> CO o a C= 7> C H r7 •J -< •J C7 m -< r- n II -n C4 --•1 CD 20 70 .-C H on z Cl) o _ CO Po CO m n r7 -o r7 x -o o II H m .s o 7 . 0 ' tl co 0 U1 H -4 --1 It GD C C r n C= On C= (n m .-0 R it C7 C) - Z co 1--! N) n r m C7 S .- v n -o -o C •• i? fl m c -C m t x. # #D Ci} < Vn An-4 rn H CD -< C — onn n o _ .. nn o .. = cnn n o x H u - Cnop #i� m ET q Cl 7> >C H on m 20 • CD .4 -o a --1 •J •- en r-' t! 11 r c... n n a co C3\ si) 0 G7 -f -o `I - PO 7: • >C s On ti C7 --G a CC II n W 7> n m x 1•.0 u - • m • • G7 On II r- CD ---i CD 3 u II CM N nn n H CO U) i-a #--' 71 -1 = b72 II 7] • ii CD 7= G7 m 7o m n n 7> O 7> If , --i •°•i 1'n {# • • 1I G7 7b CO .'O G7 >c Co n -< --f 2.= i! ` # H. H •J H •- C7 •• -f •- CD CD -- -JH A S rn H #-c HI. -P, _ -C N H •- H •J 20 •J C 70 -. -• u H 7C Cn H • S CO it CD CD O O O O O H C= 'C -< m •- H H 7> Cn m II ( # Cl i 0 C1 m m o n CD It C7 x It 1? --I 11 -.o tt fl n -i Ii Cn a of 0 C)u ci- ti - _ n H CD 1-. • c ! M u co -1 a (^3 # Cls I ! •a #? n .. • co -o H 1* n co m n Z) c A - -t if Cr n -J 7C •J • m r- . 4* H CD 7> i! 70 11 t# • .A C7 -- H C7 H 11 1--i 0 CO CI! D Z 2> 11 u I CL) CD -. n O ns it U CCl 3> i- s* -+-I n ii co 1 me •- n 7C H o n -A II H •• •• f .. n -1 H C H --q M C.#.) rn !! 11 n 70 n On I# - 70 E# n n 7Y a m H H N sO U) Z n n n n H t# 1-. n II #{ --f a n 0 Cl CO © 3> V't9 Cf1 it D :3 -n 7C t7 S -."1 n -i G7 C7 CO CD W - 1-+ -rt i! CO {I n Z -I 0 C ...(` tt\ C se,C: n .--1 .-+ C CD c CD y fi o 7? m co --1 7o r Cn r n 70 n n >a Cw II �/ po co 77 CD r7 CD S ti -i - C-7 =V S C7 C7 --1 70 li um n H •• _[ 0 7I- 7C 7> n 1 1 C7 L CO -4 o cn if - • >c -n a7 . • 1 ' v Il If CO Cn rn I CD CD 77 h-• On 7C rn 0 •C H EI CO S rn 1! - - Z C D C7 H >< r n n t rn n o C n 0 CD CD i-+ II m 1i I! -x ey 1-. n co O r >c C >c H co n CV I! n en nn n CD CD .-1C) - !1 -C if GM a 1? m If = Cn CD CD O C7 O CD CD CD 1 I! m n 11 i! - T 'n H '� n C H H t7 I = O II ZE- 3 C 9 no If GM H Hm Ln n CD n m an r-. CD n H H W CD G.) nn n "1 i# 1-4 70 H u - C.)) W 1 n r 1# H DO crl 714 CD O Cn ItC7 O f C7 O O 0 cr. CD CD C= CD CD Os C / 1 It 4 n n rn 70 UM H-C w II N N N N N N N N 1I 9 1! !? --o C Le, i! i; I H CZ lI H 20 G !1 f1 n D 2> 2> 0 !!7C 70 II -n GO_ : DO -C3 m �- S Cn C7 II n It II H Dr. t7 -d H co ± Cn 20 - r a m d-. 7C f CO n rn n C= CO GJ LA J 1-4 00 O -. 7 d .-1 C m II t7 n 11 .-.t h • COSO r- 1 m n CO r- LA 1 1 nn CO C G7 77 r i! m t IE CD O . n d CD -1- 1 1 W m it .-. . --1 7> S .--t r a ...............W,�.............,.-,.,.,.....+iE 70 H on C --4 is W C.CII n S I? ti .--e --1 m A, H t-+ A n 20 m b 70 11 7o -A CD O -1 Cn 8 rn t-1 Cn Z n •N #f rn } rn 70 If G7 " CD ---1 CD`•-. 3r C Ki - 7 CD GH co H S a T 7 I-• x C ,, r n rn Ii 77 co >c Z O Z--1 --1 r7 , 2 H IV H 7> 1.4 m OO 7> CD H. -ACO H o_ Docs • o CD � • Cn it -• c H n a f oCD-f -4 .Y II C. CD = Z . • - H CD 7_ i! 2C n a t m ti 3> -4 C '� -•f a 11 CD C= 'ID H N 1--•I 1f 7C {t 77 fl 77 .'O A 7] a O m f - z 20 II --C ! m n G7 W 7> Cn O D -i --4-C H -• C7 .• cmn #! CD (Nrf CD Cn it 7C 11 C CD -�C r C""f 11 -4 W O r7 Z #^• S W H •• •• •• •• Cr) 11 f--__ CD • • n 70 ii o. 7e'. O m C> .� D = . m 9 n CD n -0 C? CD H rn II LA 7> C O z DDs ✓ H O CD 0 0 0 0 0 9 tl CO CD CD CD CD CD n -p ft c-. -< -4 m i..0 " to 1! on H 11 O -•. n f S 70 It R7 7> H n -+, tl 70 ff 7E - 1? CP) 2,4 n n c-c II -1 8 7> r7 r- H HI `: --1 CO fi fl 1I H ll ---1 ?i -n 70 n r m C7 Cl) r- Cn CO 7= n .-H 20 :O C7 n tl CD .a 7L n r< - - b r .- n 7> 1 ti 3. m an CD CD O -t 71 = 7> 7> n : H CO II - i! V - Z d 1# C= m on .Z C CD --A -A H 'O D0 on no.O b 3n 9 If cc) 77 !} -t 1-4 n 7; en x ?C a> 7E S m II m r+7 .-1 7a C= C'= -o H r Ha H # = It On -C m 7D H 70 7i C7 O .-1 t-. rn II r7 • r 7t 1 7M 7= 7C d 20 -4 11 C 77 m a Po Do H N H -1 it 0 nn O "C II on x -- = I.-4Cn C= C7 n --i m m r n t d ii Z-i- __� A co r I! V7 a C7 .D H -1 11 77 H :�. rn 11 = m CO O it C t? 77 i! cn t! I=•. 0 ✓ 70 ii S m to CO n CO '0 1I it t! n _-. m = Il o m 77 m H 'r. m 7> .I I H13 i 0 ��yy IH n c v On --1 n - -+ 70 y -n i! H 1 CD -I ii -1 --f On II C'7 CO x n O 11 i! I rn Cl) I# r- on H m 7> f-, n 70 H 1I H -A vn n •• r7 H li n 9 rn li on on n >c G7 I± •o 1! n 2)= 7C >< If Ii - - Cn - 11 70 H It ' _ C7 d 'O n n • f! O t! Hr 7> H H n •• • 11 4..1 11 II fl ---. . --1 -C 70 !! ,. .. .. .. .. .. 11 O CD CD 00 n 499 H I! _ m S m H H - - II C9 1I II C , ' m n H CD CD CD CII H -C n If CD u CD Cn O CD CD CD CD cn n CD Cn CD Cn Cf' n CJn n n CD - NM m H i1 N -4, -1, --., H 7C 11 H 'p 11 II -h c+ ch. r-r t! 1-4 11 If re" ✓ -C H H n -1 n n f 1- ` -1 m n H H S n n V) r7 a 13 CD r C7 C Cn C7 C= Ii Ln Cn 7C ",7 S Cn H b....4 H n 9 70 n -C 2> 70 D> c > >0 i m no 7> .-1 3> v Y, 7C n II t _ f7d n S 7E a> r7 3 A, A, 2 7r ---I no N 20 H ni.)._��`-- I r =0 n m Z .-r nn nm 2 H Cn m m m 7> t-. I -A Mit i rn 'n n 22 S CO On >c 7> n AA .Z7 77 =. Z I? S n H U1 I --C n Cn Cn 0 An r if --1 -°r! c7 >c •I rn' ft ! s 1 n m it ,7 -o m z to n f--. Co Co r- r 7f it •i 1-1 70 II r-. D O I± C m m o n m !t C1 11 ! fH x .--4x H m 717 70 7C r -f 7O f# . H - -< Ng n H 7^ nO m -Cn n nH DD C -C • 9 Cl) it -A 11 I! 0\O -i n Z7 r Cn C n DO C7 C7 Cn it !I n 0 ! 'n rn '1 m m = n m On m • - #f O 1I F-' t f II on 77 • -.1 H 7> - •• • i -n n r -•'f CO n CJ7 II Cn !? I? m i ,Vp,\V\ n n C7 rn• II -+ H Vf 't •J t! If }ti Innn O 1--1 m • n fp n on C� ma cn i CD CD CD 0 0 CD O H lit C7 C7 CD J n rn I! I" ? II H MO H -P.,. r C H tf V7 H a H i! 9 n II •7D 11 r tl li SC 7c n 'I B n n Y -cc rni is... _ - — .— .r • ,,..m7MC0. H • 1 n ..0 n n In d m ft --C n It II -. m n 9 n H H 7> CO II K H n Mn n T rn .-i n s 7> n 0 II f! n o 1 r- u m n n Y' H ,� n U) Cn .-C -,-1 n 11 It i H C z .-- 0 1`- 11 11 11 I} .u. CO 3 MC II 77 G7-t no r m n n 1! . H C 7> n i! CO II !I Cti H r r H S v C7 >c 1# • n n "-4 C -1 n ✓ 7C> m o n CT. i? I! 70 P B C7 -n II dM H n it m II Cn 3 x-3 rpc n m 11 H II H m t0 el Z 7s H o >�e H O. !I H OD -< `` 0 .---� mnH n n u .. .. 1 01HE H H n r- -0,3- SEA.613.613t£3 ar 11 ll II `+� d � \,....4 11 H 0 M vQ H II n 1I 4- N n IIt? 03 CO n CO J. . C -+ It H I! I u N A c0 c0 O W W n H H o H H .JO C O CT O CO n H 11 II O 0 0 0 0 0 H H 11 CO 0 II i! n I! 0 k--- , . - -.7:: :-", - t,L:' •; -=. 4, =', *iy t : , , -- *4. '''''. - .." '' — ' • .. :: ._ , .,. _ ,,,, _,..., ,,.. ,. 4 , .. . „.. Fi. • ,,,„. „ , ,, .., ,,, ,, -: –. - .., ,.„ 2a• ,:-.--, . ji c'• -' -- g l' „ ,_ - , : ,. .„ -- -...4 , ,- ,,43 ...„--i "4 'n 4 5i,:: : ..., —. s? ', zg 1 --4 .— --• —‹ => 1F- =, ! -1-- l',-- ,- -,,.....; -‹ 7.:: 4 r,.',-, . ,4;,, r'''' ri .- ''c ,, g .5i „ .?. ..1 c...; - = ,., ...., 4 -. , „ . ,,,, ,- 1,. .4 .4*' 44 f: : : , A • : ,, ?''' ,.. ,...= af ,& , 7 4 L ac -- tr.-. LI ,. .....,-,,, C '..'7' 7" 0; 7 ‘: '',:„. T :, -4 ;--- a ;.; , • . . . .7-" . - • t.,- 4 A -2 7... .. 4. 41 -.. .t, ,"-, , ',..-., '- :` >lc -," r, t t"' VI"- ir- ..., ...... 11. ,,, ,....., „,„, ..1. .-.-7. 4".='4 4_, ,-.,3, = •''' - ,' ... ••.,: "! IPS V 8 T. I: -: -..,-1 \ -- 1g 7, 'I:a — — 6 v. • - g . r, , .., ,..„ , il „, c co V s 4 r Plk !; = 2: eN -'.;.= '' .. . 'zt r 4, e".w .--,..) M Y.* i \ " 7.4 1.-, '' xl •-',. ...--., F ' ,.... , . _ - .. ., ., .4- _ .... \mi",.... 32-4;- 1!-01,, ra' --.:.... i-'."'.' -4, ,--c f,\ W1 , .. = g . cc Lr• ,,AO,4—t_tr4,I0".tt4. . . „ z ? ;T5 r - . v4 *A7 ..... ,... ...- , \ : .7 . !,!:.:VI* ,. .i.t,b:V: -:::b 0- 4,0 -c' Li a , • :: ,,, ., r.: ' 4? , , , . 7 rrn f; 44.r'' JttgillerWai .7V-4 1!7'''''' ,,, '' , ,„-- re, e, = (-fl :-I'W-,3,-,4-Aitt*,441,' 0 04,444 4.,,7ge,*o7,,mp,. ' 44= -4- . .-.-L=.-7.c-"-74. ,'y7=-." tL,--..r,*-r .. = -' ,,.-, z, - , . ` * i..--:'-.0..-,7—. .g..4.:.`1-1c41 1,,1 .,r,=.. -.,.. , , =,..„-..-: ' i 'n, m , - ! ; - .. 4' ° 2 - - !i,...‘.-...„.,..,.j..4 t 2 , - ; : : - . 1 - -., i i,,,.. _< . rm. , ....: - " ....., ,... .1" --, -‘-, 4...I , = r. 414. t 44 - iY ..1 4:4k.i4=,W: ',U..° '''r..''-7-:::!! ‘,' -- 'Pc pc _ en cn em:--- 4='. 4"''''' .1',,t: '', ,,,:,:- .• 444.10, ''' 1 ,, ,,,,, -1-, r...., r- . ..=- ! .- , „e, --' P.) - - CO WP CZ., t ;4, ,,,T- ,;:;..•,-- -,•1-"-' '' = 0.., •-,It / ,... :'" -.... *iv ','". --------------- :. 7n‘-': -r;:i '; - '"t5N- il, .Z, t! : , .7 , • 4', -.•, rm rm '=" c•-r. g '-''' -n6. ,z. 4,-,-- -,t, • a „:,,,! ,-r, is ,,,,, T', -.0 rm .4... .21. , ;1 ,4 6 rm '1.2. 44:415 t-, -','. 7" :, 46 E gg i! 6L— 4—• ,l'''''‘ qt VP, :. ..,,7, ' 74 MI 't" ''' 7 o. OO .4 7,2 3 11 44 .. . .,,,, 4. --,. 6 vn* it '-'7: IC g 7 ^7-7- ''''' g ..,-.. 74-1 VtVf!70. = i' P t, .. M 4-') —4 ..,_'t,Ar:ititiA-'. 7 i. '''''' )-( r" i '.,: .4. = , '-'" 6 '',,,,,-r,, .-4 :., , t:, -1-+ — . 11 F, ,=, ,, g; - r" :" '" e,-AY,,, --,' !".'t . a .!, - L., cc. a o ,, . , -, m, ,.., Ln > c., , li rm iA_ .' -'",';--- GI -i'. A 4 — - - F. - , .-!...,-. , ,.,,, ;,,,, ; ii • 447.)t.„„: ... ,; ) „.., ,., ,, ,-, , .4 i41. , . . ,x, , t-._, ....., x, -• - " '" — cit' "gt 3 - , *... , . . - - .. rr '7 4C -- !. = = ,...-...- ,',=, .7.7,,, CZ, --- , ....:. • , , ,„, — .. - ,,.. . ... , 44, ,, g , ,,,,, – — ,.,. :4, gg ;g t2 gg gg 4. .'.! - 5Z ,,., 4,, t ' '' ' OM ' gIC fE e..: ,, IC g - ;.:„ ,.,0 .4„ *, ,., , 7-- m a 4 , ,, --- - .. to, ,---. - ,i - , .- " ., f.,-,- 'm 7 0", ". ''''14'' n4, ,,-,„1„ste!-, .7;.;., ,, ....; „t,-.. r-1. r- ' 4 7. ...' l '' 'It'' '''''''''''''''S .--;r) .i; "4 ....Y Y. DM ! Ye y. Y. yy , .. 33 °' ..., ,k4 3> "Z.! 4-4,..-1,,, -t1., .:.. ER K,N,,, .4 g ,"t 2,7 . a '.' gf ',., ,-i', - .1" - L .... Sa, * A '`' ',,., , • .... 4i .. . : , ',--,7 • 44ft = • -4 , .4.4 ' r.:, __... r- 4:21 °."1 g- 41 •' r" ' . '' -.. 4 t ^ r'''' '' .; = 4= '''' .-;,. 44 4 I T-0 ......- „,,; . .., = . . . . c. 1! .* .. , c co. IF 7 44. c”. c=21 .......--, .,. - ,, i; Zti g '' 44, C.11 ..4c , -op -_ (7% •!Iri rin -el; , , ,, , , -4 21> , ,, , ;$7 .' 3.i.":--i 4l- -- >, ,=lc-, ' iK. g, - = 1 14 IC r• - h. , 1-.. , 1!, :, 4 r"‘•.% _ iri: ; C. „ H 1 - C \ 4 i' - „ - , " ' - 0.‘ I 2 4 (A .„ * P ...---„,.. (-- ) ,,, ,„..,.. .) (1•• t-7.', . . C5) . - 0• ' c. c _ ., .*.. ... _ . -'-4---- • Date 1T -9'9 By bj__ !.O(TS O ink 1 c -3 2 : NDA.;........: <.: :M:::.i>> > <»<<> » > Date By 3 Date By 4 Date By 5 0Qd:000.:131!VfIN:;�PZ?OT7Fi0........................:.:::. Date By 6 Date By 7 SHE11Vlf! 4 :.::.;:.;:.;:.;:.;:.;:<.:4;:.;:.;:.;:.;;:.;:.; Date By 8 Date By No �f-2�1—Qin 4L Date...:...:...:.: ....:.:. �Y:::.......:. , J — (.44.1,c. 61_ V 2 t-c( ✓ 1 Date By r _ e11 � � 41 Date C/, $ By 12 L_. Date By 13 11V13.-'1ST:U#Y t :><::> " /7 L) Ze $ L J -- - C Date q $• By b 14 Date By 15 Date Z{,ZE3 —4 By b j. 16 Date By 17 PU>3LGaK4RKS'.FtN1t. Date By 18 Date (3 r1 I By C 19 BUIL:DIME:' NAL[> :i:::::::..:::::. Date .S--"-f,_5'$ By • 20 OThEii€ . . Al. +G: ..:. : eIw .. Dateb-( `3 1/ By pvtc..e_ CD0193(Rev 4/97) --................i..i...i.....'ii...i.i..i.i..: a M., : . ,:i• 4. ;i.. 'i'-: :ii. :::iiiiii. ....';:. sli: ;..!..!..i. ° c. a `° > O :d d t� 0 O n y co °!° �• 'n d Z 0 t: Z 0 O oma . � :� rocp� � o ". y y o' Cn Z Cn z n . .......,::••••••:•:.;••,.:•••:••,.•::::::, , oho z • • Z H ^�, • • • tx1 0 'S n ::::: ..... • • > ,......, „-,.. , a • • O C `°"",.. (%) ,2?, o �' O •P• O �, d° oAZ A O T •J O N `, I' H1I aro til O O 00 tD O 1,` ti y q ti "-- 3 pw > ••J w >1 oo � � :.,„,:,.:: C ,. o m 0 >4 N PO N ro U 1 . ((p r. i 0 n Riii, .:.....: y ,• o � � a do o 1"_ F - `ame IC H tii Cl) Htil -- CO n �" 'TJ U) ° °° s-°c°o czi n ts7 •• co til co 1?0 hi R( ''' ;57. tal Igi;: �. s� a. co Q, c, ti U) U1 Cl) n c.r ? : co 2O C7 0 L :g : �/] �R o cno Ul Z aw O 0 to-v t"r a O t=i�' n is o. >:; 7d to R ° ° N Z i � s s••. co y H 00 n ro 0 0 =. o ro 00 c0 >Zo IIu --. :...;::::: •J !iiii: Mi ilium”! .]iiiiii .,.1.,:fi. ILIAl...:: ::.1:. :...,.... J irmosimmoisomi • BUILDING DIVISION D33530 First Way South uV FY Federal Way,WA 98003 (253)661-4000 Fax(253)661-4129 t • APPLICATION FOR ,BUI DING PERMIT PLEASE PR/NT APPLICATION # 31..P''8-00(995- ligifAddress :�.kkkf���€::::;.:.:::::::.::.;::::.:::::>::>::: :::::::::::::::>::>:: 140+5 ')2oZti ST. FepE(2-P-(, Uulf wk Tenant(if known) SAN& KY ) J00 Lot# Mar/Mx# - , -, Building Owner's Name Rvivpi, Ft t A, �„�j Address s i 0 3 c� • 7 STtt- ST �„City el(vc1 ' 1/ �fr Zip c7O O 4D 7Tl Phone Nature of Work T i- NWO QJC (NI crt 96- clam m N rT Fe-cm C tokie ti�yyy::f:'i::*.:N.y�� ' ?`''' '' '' "��3 V2 ` �' m R�)["�;lf+'I.�f'7�I�FF;::::.:::�:. :::::;•:•::.::.:�r>:::ir:•:;t.:.t:•:::i::::::::i»i:.r::::i,?: Name (F,M,L) Nv J 00 Address 71°1 7,4-11t- qT ST S& City PIX ( r State tli0-- Zip -tD2214. Contact Person pco coo Day Phone 2,3 `U4 511Z_ Other Phone 1,41 K6.. Fax cm/Le,. 1 PA .ullDING:CONTr -itis.:::•::.:.:.:.:::.;::.::.::.:....:.::::: NoT Nk'M 1 Itis T' xtcr- Company Name Address City State Zip Contact Person Phone Fax Contractor's # (card must be presented) Expiration Date Verified 0 Yes El No ARCHIT;: :.:<::< '>><>: >»'>>>>< >>><:OMS E Name Ki M Pt*c M /T4411 eCTS Address 1jn Q Ai mon. r s c City 7grierr(/ri" State W f Zip 16 to 6 Contact Person -I M dttpciK Phone. t t7 46 � ,4G 67 85 f [f"� F t . LEGAL DESCRIPTION P/ease Complete Reverse Side 1, Use sed Fest -0120T se L ;: U...........; Permit includes: `4 Building 0 Plumbing 0 Mechanical 0 Other Type of Work: Residential 0 New 0 Remodel 0 Number of Units_ 0 Deck Commercial 0 Addition 0 Garage 0 Shed 0 Other Enter 1st Floor 5 3 'sq ft 2nd Floor P sq ft 3rd Floor sq ft Existing Floor Area 5. /✓ sq ft Area Basement sq ft Decks sq ft Garage , ' sq ft Proposed Total Area 553 sq ft Water Availability 0 Sewer Availability 0 On-Site Septic System Availability 0 Project Valuation $ 0 0, Ira Zoning (�L` , I Lot Size , hp I /• �6 Existing Bldg Valuation $ tiltir entd Name Jtro1 pst N6 ,() (rz.gitkur_ki\rc moNev Address +-Vabi 24'Tt5T City pl/ 1 Irl "uN f State WV" ZZilp, 18171 171 y' µf'C.lk1!'Nte ci- N t S r T P� Contractor Name Address City State Zip Contact Phone Fax License # Expiration Date Verified 0 Yes 0 No PwMT.Nz PLUM OtNMOONTtom.:.:. . .... ....... ........... N S Contractor Name Address City State Zip Contact Phone Fax License # Expiration Date Verified 0 Yes 0 No Water Closets Sinks Urinals Lawn Sprinklers Bathtubs Dish Washers Drinking Fountains Other Showers ,Electric Water Heaters Sumps Lavatories Washing Machine Drains •TotalFiiture Count N ONLY $ E VALU ATIO O >I�IEM-EA�VI.CI��.�;�ll�'t'�t�t1iVT:. . MECHANICAL Fuel Type (electric/other) Gas Dryer Air Handling < = 10,000 CFM 15-30 Tons • Length of Gas Piping Range Air Handling > = 10,000 CFM 30-50 Tons Furn <100K BTUs Gas Log Unit Heater 50+ Tons Furn >100 BTUs Fans Miscellaneous Fuel Tanks Gas Hwt Hood Boilers Above Ground Cony Burner Duct Work 0-3 Tons Underground BBQ's Wood Stoves 3-15 Tons :Ttstsl U rt Couxlt z DISCLAIMER:I certify under penalty of perjury that the information furnished by me is true and correct to the best of my knowledge,and further,that I am authorized by the owner of the above premises to perform the work for which permit application is made.I further agree to save harmless the City of Federal Way as to any claim(including costs,expenses,and attomeys'fees incurred in investigation and defense of such claim),which may be made by any person,including the undersigned,and filed against the City of Federal Way,but only where such claim arises out of the reliance of the city,including its officers and employees,upon the accuracy of the information supplied to the city as a part of this application_ Owner/Agent: //%�`� Date: (] 5 95 6ULLUING.APP '/ REVISED 8/26/97