Loading...
98-102612 Ad03 41314 g7,/ 3104 1 1039tl 34 Ru' "1311 31 1111 S1N3113111I*31 AVN 11111/11 JO A11) 11401144V INI 411 19031101/ AM .10 IS38 141 01 1)1110) 411 1e1211 SI 1W AH 0109410 10111016111 31 MI A11111. 1.',1 '1)1PS0SSI 10 31110 131.111 1111 110 1114X3 SI11131 91I4109 0111 1!IN10IS31 •1311VIS SI 11U1 ON 11 1)IIVI iS1 1111:141 SAM 081 311WWX3 S1IP 3d =,., Y....-..M::;..__...a.-_:r,,.•.S.c:Uxrt•.wf xv cpm.xr.. .•svt-....ms,.-•.^.Ssr,yYe:7�vm.rx:_.:xm2xxr.::xt.!...,..±[.�.:.r..l:-Y!'asrfl4S:.rn Sa-,'.r«.flSfl.s.ca.x..a_•^, ... ....^v. ...-:.-:...•. x3��rvcR=hsnr mce.._.r.flZsv.,..3a...ar_,.„:_.......... ..,.._. xaurr,1:S'+S.»•a�.:5r�.a^++tce e.• 0 :•410139a14NA 0 :1133 000'0i < 0 :'••S901 SOD ` 0 "S11100 3HSM NOV1 0 :4600 3F000'-- 0 ;113) 000'01 0 • 394t'3 0 :'S3301XI3 43410 0 :'•'9831V34 311 )713 -S4NV1 1301 S1I40 9N1100H 3IV 0 :"33A30 99 0 :S8311HI3dS NAV'{ 0 • S33HSWM 1618 0 • NA)1 +OS 0 • )SIW 0 •088 0 • SNitl10 t • SANIS 0 •'•'N+il 0S-0£ 0 • 3001(1401 0 :8313111 ANO) 1 0 :•"S$31P14I WA S3I301VAtl1 0 • .101 Ot Ai 0 ;"•53A01) 400M I • IAA A5 1 0 • SJ40S 0 • SMOG • 4O1 Sl-t I • AtIOM 1)110 0 :'•AOOI>$ani 0 :•11(103 98111114 0 • S800 HIM 0 • NO1 E-0 0 • 0004 11 0 '.'9H14Id Sc"'LE $ "33.1 10101 0 . 51WNI10 0 • S13S01) 831V$ s oSS33di10)!S831I08 0 • S$11 Stl9 Stl9 S34A1 r a,®cnmc•.aa_asnm:smrra.r;tt•,rt c.-,t,fl:.-�txa'u 1^raa'n:p.'-r..er r✓=amm:e�.te Y•e.:_x ac:.xxa,.,.:•_•••...+'. _,•_ :,-•rsmr.-.-:..,d ys#zc.rsa¢s xa-esexro.-tr.Y.ar.a{sm�s3aaeSzmGafr'sa a`^...:sr_..1txms[a a. L:'40340 3A1115N3S 15 0 :3)H321i15 At$3441 Is f :1 1101 :0 :0 •0 :8£ i IW -! ;'3tl9 4101 184441))0 01.8 $ 44100 Iwai $Ii-3)1d i,:'"3)XA41s 81M3S 11.00.0 • ':i$ 101` :fl34 Z: is i.:441i-S: 00-09 $ 1111/Jed Ie)!U 1) W i.:"3)1A433 8.31V$ 11 00'0 • ,,;f.'' 1 ,,,,, 1s;0 I -IANS . . $011)A31910) -0 3dAl S9'hE $ t£6 1X1# 01118#414 11:00 0 . div } > 4514 » lO' ` a� L: i� W os't $ t..•..39314)40S DOS AO, o j v. 110ii 3311 ;,.i VR1+S ti;.;"►rc, ! ,: 0 ,-,,i416- ___.____._d0035 A)404(1))o 00•Z9I $ t•"'111334 9NI41IA4 ` "1 OWN , at:i } -M 3 :,--111Z L£y• A30931tl) SASN3) Of,'SOI $ 333 3734) Mtl1d Z• 1101111 IS O t '•"•-'` .:i 11!, , 3 :151 151 110):3S0 14314/101 JO 3441 5339 )8 1814 400) 0 X11411 511113K t 1-11--413 X:cWld X` ,)14 X:410 sic„isw,_ms•.ea:-ec..n:eacmwmv.:sws•,-.xaa:ersacru-+.--raas..,.arexamxmt:.n.-nx.z--.c..-eax•s.isuWmar7:r,-::eeun..x.rx:.,av:,.xas:e:::zr.ra....->r.,. ...._.. ,.-. .,...... .:..,., _:•.. .aaoe sema:rssasc.asrrsxaz W:;m-ar..ar.tatr�.xaee:_ .ecar sts $1'8 = 1I01 XVI •A1M 1013133 10 Alf) 111 111111 SI)ltO$d $03 XVI S31VS 9111140414 LWt 4.t- .1(0) 1031•')" iSAI M3101, 4$1101M100) so s.r;x�rcamc.::x„...ear e:.a.�r.::._s.ita-c z.,.: mca..:aaassr•.;.,..x-_5r:...asmxmwxmea x: -a..vc.•s_r+s.a aaC lr e+rscsz•am:zar esxm c.xusssr,rs a.-.ecaux _ '•.rz naEE +t.++tty��}} ++����{{s......,. - .•••.•...r+^yS tares-.:<sa ,, t*t,.;aSflCtS'fl. n.:as&:-..aema� tle 1 f.IPiAll 1 1 E908I WI AVN 1433439 E0086 VN AVM 1ViI SW1000 d AMU 43111V8)13 010E S411) 1V389 )141 MOII)D81SNO) AU 33AI3 -.w,.��..,_<e-.=e�.��.��:�.:,�- :�-.aw:-,�...��:�a•,�__w��,..���c.���a g34N31 :,.:s::� . �.,-. >�uM-��>x��ar�Y,,�a � 01130810033 340) OMNI 110191111191 809 1tl)1HNN)1W 3441)11 ION 5300) 1tl)INtlH)3W 488 98181414 S3401)4 (OX 414 3dV0 S VIM)) 4111IW83d 113NS 91411SIX3 - I1Nu T 3.d 1 r3:,)3]o 1:)-3 1011d „ 01.c0.- O9 =6T% : "ON 0' 1: ="1 Iufl 1 "t1;4,1 (1,1 I Plk,11.7)N1 01:647E: . S3MICtkJ 66/1..,flrt-I.O = Id r,- x -I 00f)47._T99- 6 141 :),',1 i).,1:� . I: `', , -r.:, i);.,,,',,,.,1 uoi,•:I:.)ed3a1 buWilt -1 E00€36 OM `AvM l-e_19 a 8t,'f't/' 't') :11 :0 -;'I 1 i - d 4 iai -I f q no a Aer '.l3.,i 13 osAr S97f1, Atd1`1a -r,, , Y,s�:,,, Atm -itpd]1 ..:i .Au A 614.40° 'el41 — g6 a a, 1 SE`f 1k **1# 10. *11111111.111111:!.7 • Date By ................................................................................................ ................................................................................................. ................................................................................................ ................................................................................................ Date By ................................................................................................. ............................................................................................... ................................................................................................. ............................................................................................... 3 PLU.IY .1.40 Eit OUNQWQF31€[> ................................................................................................. ............................................................................................... ................................................................................................. Date By ....... .. ..................................................................................... .... ... ...................................................................................... 4 SLAB.INSULATION Date By ................................................................................................ ................................................................................................. ................................................................................................ ................................................................................................. 5 FOOTINGDQWNSPOUT ................................................................................................ Date By __........_................... .._.__... __1111.... ' 6 ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................. Date By ............................................ .................................................. ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ 7 Ate. � .................................................... • ................................................................................................ ................................................................................................ Date By 8 Date By ................................................................................................. 9 ................................................................................................. ................................................................................................. +13A�1111�NGt..................................................................... ................................................................................................. ................................................................................................. Date By 10 MfCHANICAl1 ROULitL=1Ff < ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Date By ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. 11 ................................................................................................. ................................................................................................. Date 10-$--i ...__...BY ....................................................................................................... ........................................................................................ Date By , > 13 > <: ................................................................................................ ............................................................................................... Date —13'—Q ........By... e. _ ................................................................................................. ................................................................................................ ................................................................................................. 14 ................................................................................................. ................................................................................................ Date By ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. 15 ... . .... .................................................................................... Date By 16 PL NNING«F1N Date By ................................................................................................. ............................................................................................... ................................................................................................. 17 PUBE.1 :>11VQE:>: 1NA►L::::>::::>::::>::»::>::::>::::>::::>::::>::::>::::>::::>::»::::>::::>:: ................................................................................................. ............................................................................................... ................................................................................................. Date By ................................................................................................. ................................................................................................ ................................................................................................. 18 ................................................................................................ .. Date °�_�cE_q.g B a t- inr" PQ a ................................................................................................ ................................................................................................. 19 BUILQIGtFINAL < <; [<« >[ > <><»> >>> Date qi 2''-1 9S By T J 20 DT ER Date By jtt CD0193(Rev 4/97) l ....... ......n.....v.n......................................:...n ...............n...r.vv...x...n..•.\•rrv...v.::•:O:,..• ...v:.v.. ..:......:...........r............. r.r..n...v ..}.. .. ... v'•:{{�i^i: v ... .....r ... .... ....................................... ..vU:4•.•:.•}.:•::.:• wn•.vv•:::vv.4.v.v:::n,:v::: .• • vr....r..... .r.............n..... ............. .................... .............................. ..%.{...r ...v... ......v..n......v. .......:. .... ..n .nr .n .,••:. ......... v........v.......................rv... ..........n..i ................... ...n..nnv. .:......v..�'!...,.....v,v .....h4.nrn..nM1....n......................... /. :}r:..... ..•}....5,..}....}r..•:•h... T.+,.�thj'>.iiv a ..f....n.r...........fr.......... r...................r.......... ..X. ......n.....:.....+......... � r....... .. .....n,..n.r., ......,a..n.,, n\..,..... ....... ......n.....n:....................n.....................v............v.r...l�........v... .:....�........ .. ...v...., .},r .. : : rn.... .%.. }....:.......n:}.....: �}........ .. •v{::::}+,{::}•::.}:4:•iry�v ii n:n ....................................... ........................................:...:......}:..... ........}.x{ ..... .aA.....•.,..a..f a{. ..{,.r. ...,....n....n.�... .......... .:... ..r..,..nn..:. .,.,.... .}. ,..{.;;... {:.::::::r:.)...�r.!•::: .{;.::..{.:::n• •:::.;•:::..:::::::•:::::: •::.: ::::: :•::::::•.:•::::+.r:::::::::::n•r:::.:{•.r:::r:.r.•:::::•::......�`}....a:r:•::....::•::•::.2.,:....i.. 2 ..........:...,.... .a..... .. __....:... ........ ........,.. S :a r . } :K.{: Fd l {.}:.: }lati.ari:.. '° Cerfificae of O :n.:::: .", This Certificate issued pursuant to the requirements of Section 109 of the Uniform Building Code certifying that at the time of issuance, this structure was in compliance with the various ordinances of the City regulating building construction or use. For the following: OCCUPANT LOAD: 38 PERMIT NUMBER: BLD98-0465 TENANT NAME. . : GREAT CLIPS ADDRESS • 34910 ENCHANTED PKWY S Unit: 140 GROUP: Al ? ? ? SQFT: 980 CONSTRUCTON TYPE: 5-1HR ? ? ? OWNER NAME. . . : WEST CAMPUS SQUARE ADDRESS • 2001 6TH AVENUE, SUITE 3202 SEATTLE WA 98121 ;i•.... 7Y1,/.< __:_. ,,„/, J. Build' g.Official Date The priority focus in the review and inspection made by the City prior to issuance of this Certificate was on those matters which f.`. experience has shown most severely affect the health and safety of the general public. Although the City has made as complete a :;..:: review and inspection as is reasonably possible(within budgetary time and personnel limitations), the City neither guarantees nor warrants to the owner/occupant or to any other person that this Certificate evidences strict compliance with each and every ordinance or regulation of the City or the State of Washington affecting the construction or use of said structure or the land upon which it is >'' } `:... " situated. Such compliance is the responsibility of the owner and/or occupant of the premises. + 4iii 'j, POST IN A CONSPICUOUS PLACE =" iiir -_. '....117.1#1 ?}}}y:.:\:::.,::::::::::::�`:::is{:i}}}}:::�f"}iS}=:::'r,}:•:5^'::?�iYii>i:}'�i:�iiii::vi:_i::Tii:�:}}}:i4}::.ii}Li}'4}::��ii}:iv::nv:::::::::::::::::::::.v:::::�:::.v::�.v.v:w::::::::::v::•.�::::::.�::::.:....:.................................... ..... ...... w .� ....... .. .............:.. ..vv::•:::::::::r::::nv:::::::i:::.x{:. Wi}}i}i:Ci:�ii}}iiii}iiii}:�iiii}i}}i}i:•iii:::.:::{!::.:'.�::::.::.�::.::::::.:�:::.�:::..::::::::.::.: :::: ............. ..::::::........{.r..}.:... :::::.:v:::::::.:v:::::::::::::::.v::}:vw::::::::;n.y:.y:w:::::::r.}:{•i}i:}}:::::n::v::::::::.vnw::::::::�•.