Loading...
98-102243 Ad00ammommmaimmmmilmmml.m...------ 0131d \\ \ . - - - -... . 3lkid - •'Ilk\CAAO ,v‘ e.r \t ( ),..Y---tp 0139V 40'exiiii'I , . /// '1111 31 111/1 SINJW101110311 on 101011 JO All) 110)11de 1111 ONV 1541100141 111 JO 1S31 1111 0 . 11110 31141 SI N An 4311S141101 1101141140311 301 'VIII AJIIND I .,....-.„.„...„,—„......”........:13.!!!!!1 I!.3 !6.1 3 1 !!!1!!..7.!!!!!.!1!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!.,:!TT ,S„! 114111 °I 11 1 ) 1V SSI 811111 SAW 081 181.111 S1114834 0 :'41410/15814110 , : "S11100 USN 1101 0 :mon 3A00 ., r.v,,,.s. ,==,==M.mr,,n.,...,....,,,,,,,,m-,"Az,m.r...,,,,z,7,f 0 :111) 000'0T < S91:111) 000'01:› 1 :"'S301 SO 0 . 39Nkid I 0 :'S3801XI1 83H10 0 :—S830311 SIM )313 -S11011 1301 SlINO 98110011 UN :"83A84 S85 0 :S831111186 10191 Z • SUNSOM ma 0 • 801 10S 0 • DS111 0 . 088 I 7 • SNItidd 7 • DNB 0 • 801 0S-OE 0 • AOOT(NdA1 0 :V38308 ANO) I 0 :—S213,111388 )11A 07Z. S3Id0lUAV1 0 • 801 0E-ST 0 • *S3AOIS 000M £ • IMH Sin' 0 • SdliAS 0 • S830016 0 • 801 ST-E 0 :""'IdOM 1)fid 0 :"100I>N801 7 : 18001 911I3NIdd S9T. SOW 1111/8 L • 1101 E-0 I . 400H 11 08 :'1111dId S89 SS'6ES9ti$ S331 1%01 7 • S1kINI$0 SLI. SI3S01) 83IVM SIIOSSAIR0)/S11311011 ,,,08.1. ' liki1 SUS S5 'S3dA1 1301 —a,Jati unotis lou stab ipuo!lppu ,..1-1.11.,,,nruzirndvratost.,zr7=7t7.CM:gmrzurOs-itratmaliznirr=-------•- r 00000T $ d30 MAV dX3 9018-0) 11S83811 3AIIISN3S Is 0 :3)814flS A83dWI stw °I'it ,'-- :' 047tWO '1101 :0 '801 ',TS 'I • 0000ST $ d30 MAV dX3 S411d A 4 8'k4i.:,..---4'42 ,.,''41W ,-4#''', ' !'''',W9 - 001 IMMO * E9'80/. $ "'1)NVOSSI 1118d )311 381:"3)1AUS d3M3S 11:00'0 . 1104 ' 10.i.,,,g ,,,,,,,,W1 '--t:5, 14:6-*14k, 'i-42:443* : i,: -: .. ajz. 79'E8T $ "DNUOSSI 1Wdd Wld X111:-DIAS3S 83IUN 11 000 • .,41ais , tp,,,, iiil 4,,,,.400,. v, : ,, 4 4. . 9E'9R $ "•DNUASSIA''.;:11-:: 1.!..-1E--- i• VA.*, .1,',4......., -,-....,, -., 4. .„...._....„ ,_„. .„ . ., . , , ,, ,, „, _,,, .........,,,,„,swo, JO 3dAi . ., ,Ap.gr.:4„. -.i,pi ..... . . ' -...,,, 411041 ;,' o-' '"..4111'15 3 0140ttV11"4-'4 0 • '' • ' • 00.00Z, $ *E6""IX1.1 51118/811d ' 00140144- 011(t! -: _ 381001/14 44-4**44#4,101000A i:,„., is:citit!: f-clit, 1.....4„:_dLs4 ".y 114' OS'7E8Z $ *lIced I E YMtPaii km li.,,,„It.,,,,„.i.1“,f;,...k••,;.6.-ii.,..: ,. 1,,,,,, ,,,,,_ _.„,_..,73,[7.7 ;;,, ,,, J.,,, OWI ,„,,;:„,,, :.--- •- . ‘• AM (10.)0 .,..,,„.. ,,,,,, 23,„ ,,,,,,.,,m-,,,,„,-„,-, ,:;,,,,n:,,„,zim ,,,,0, 1$,,,•,,,,, 7,- IN511N , ' 4s•9tS01-,;40:-,.--- ="(INZ, E1Z• AtIM310 ASH) 13/, 6846 $ 311 X)3F! Ntild A. 4,Sd3111118dS S9I HIIIIIIN 814I11041 6,7A :''''""$3,1480 4s:Z000C4414 :1ST 110):3511 0311:X11014 10 3dAI :S33I 508. Ndld d00r "-W;IIR0-M111110 ---doW4Ix3-41.1 XOld X ' x:1018 ..........,......T.!!:!:-.1.T.T.2!...!!!!!!!.!...T.3.2.11.1T11.!,!!!!!!..141j XVI "WS 91111*148 81 111 ZC1T 11°?"1"1 ISH 1W314 '18°11"111°) *** IMmat.rmumlumwum..inmm, . p.w.W=Wr,ramummaist,ammme,r4a=mr,m1A=sseemsa,mu,...12======mm=x4.14V4..n.M 1W8E0Wd1353a Ald4p SISI-889- o9 10186 kll 31103S 9O96-8E8-CS IS 1101811 109 E6086 UN AIN 1t413031 HMOS NOINO ON! 000E WU X08 Od IOW D3tOdd 138 13530 NC MN1I1Oli 'w 83NNO ' IIWN3d 3.1ald1S 1141 18 MN 10I111113 '131113) 3.11083.1803 KIN SWOON S91 1.53I801S 111913 13101I 143N=NOT.IdflIDS3(1 .1.1).3108d . OSO--O8/..6L = "ON S 3A NJ47ZIZE=SSD:jails 66/E2/;17,0 ::7;J:MiclX1 0)047 199 CS(,,, Ni. :AR 0:7-147- 199. E,(2),7 c31s...4-1be'd uoI4.DedsuT t. fr-)TIng 170086 VM 'A?M I r,-*-1 e Pei. 8602/80 :(130SSI I W .-13 d„.1t-,Dwialinci I tii nos A em 4 s-I T 3 OF:Sg:,,' tliC0-86(1111 :ON II WH3d AH1V M 83G3 71 10 ALT) . . . . ,. , ... .>-)C*C 91--.86 . • , , ... . . , SETBACKS & FOOTINGS • •Date By 27-51 /4/44d/ rtYt I / v43A AdZ�iri] 5-71b44-cr.. `7d /h4-nk- FOUNDATION WALLS U Date By PLUMBING GROUNDWORK Date By UNDERFLOOR FRAMING Date By SHEAR WALLS Date By PLUMBING ROUGH-IN Date By GAS PIPING Date By MECHANICAL ROUGH-IN Date By r._ MECHANICAL (OTHER) Date By FRAMING Date By INSULATION Date By GWB - 1ST LAYER Date By GWB - 2ND LAYER Date By SUSPENDED CEILING Date By PLANNING FINAL Date By ENGINEERING FINAL Date By FIRE FINAL Date By BUILDING FINAL Date By OTHER Date By OTHER Date By C D0193 .. til t 'M 1 �r L� 44 •' y . 't1, P A K', �9 R Gµ1° J Y< h. R `h. _.....0 • cF; 4 . Y " i ^ T`.r y. . ;Lv •.Y. ,;.. 5 s . ` , • ,t I i :.i._, ri1.. :-Vo, �'�,.t r,. �'s s,.f .- ,"' a Vit` i s . ? 1 ii (7, '4,647p,1'',A4141144e****STWAr ,, i a i M.1i r ` - 'iiI- _lira r�tr ;t G ?. '`k�n' ` 1-),,n'r tt: r T n;. •r -.. ! Pr t 1 1191.441 INN # Pr( R0 23245 . 1•;-:Dirt Y W 331'33 - i i - - 1 xi# �tslgtlt t r(tt5, rt LOA vS ,,,_'''''.1-;'N4- e, .iir>ft i,Ltttiii--kio, 1-: Y P` till:'..: >tI ':''+ F`±-@9�`:;: f1k .E;lr .p�•[is . • i f PEE;' , e .. ;t ,' INKLEK,. ...:'i I PEDN CH£(r t1.t , O. ::�, c1„ Il bu 1 : : , l'.., rRP) C•TAAS :FX1 .NecniA2cal eerfeit' I, , . n, 1e,,.4 A ,,,� EO!T- -„.: A'. ,� ,t .VLUIIDIHC fI;XI....931 , :R1 :A3 :? : ',s ,i SSUAHCE.. 9u . b •:•. ` ItStRUUION' B U ,t r'ROI . (J+1,1 it. 1 ;ICL • 0.00 tt WATER SERVIC(.. EAK a.- '' . ',...'''....`''474-' ''ISSUANCE.. i17:?7.6# TYPE 4fO 0 b ,2 . .. •. Sc .v ��� 0 .: F tk�flO:ft SEWER S RVI(E..:LAK NEC PR1t ISSUANCE... " ?U UCCUPAMT. EOAD ..._ a u� ` , �{ s r 1 � "'= S ( EXP RVW DEP $ 15k .00 372': X14 10P: ri t0 � t M`° z IIlPERV`SURfAtf: Oct SENSITIVE ARES',:K CD•BtD EXP RVW DEP .,,3 t000 tt0 ., c.,,, _s;..,�a _..,_...ease x+ s '�"" - •q`s^.�rpc, ,trtrS -'.-n y,+.^.s:a.,an- cr ttosmua�C's&:W�m :tx.s:Rn:xa: -a�}oR�::aCrC,',�S.j4as:::zetac�....:... - I ' - , Additi�aXfees qet t r. TYPc4.. AS tiA FANS.... 1 .. BAILERS fOpARESStHtSy NATErt C['OSETS. IHA1 ' :; 0 TUTAE FEES +54? .Q4 : t P 1 - v: . 1. �` 1 r,AS PIPIrto.: ( ft NID,OD 0 ,„ ,.0 ,s.. ,,, ..: 0 BATH TUB DRIHKIMt INN, T.: 0 1 FURti : It .. : u DUCT.I3ORK • 0 . 3-15 - H.. : U ., • SHOWERS ,ani'' .* SUMPS..`.,.r ,: (I 1 1 ',rl, HNT, ..: 4$ WOOD .OVES.,.: 15-3Q-,ION. ?r 0,#, 1AVATURIES4' • - ”` .'AC BREA3 l'5..•: U �a. �. `' _,'',t EUP,lEP: u .FtRK>1hOK ' U 30-50 TON. • U SINKS.. • - ;oRAIUS.a. .0• , r 1.+0 I' MISf.... ., .{ 0 504 •TON... " • lr E►1SH HA4IERt,.......: if All SPPINKEERS c ',r3` 1PY1R tit AIR HANK E 11 TS FUEL i $ - - tilk WIR NEATER(' '7 air. "'P- TXTURE :, �0 4' '1tltUE 9 '-1O,0U0*t fM: 0 : i,,K. t, as 1 �' r�'RR Ott, - . .,.$ �r� .i: j co,',. LUL :� (' '- ' 10;'80U CPI: 0 '-'1't;'',,!' r R -4:. :+3 ,. .--.. .4141_, s..sx Y- .�i A, ,,,, — e'y' t. { ., -.4....---:..6. lwm AL'i^rs ;:17 'p►RMI IS ErPIKE 100 NAYS ML( !SWAM; IAD kl;k r . ,,,� *� " row.* rr;a9 xn+' ►.qr r1! r.n rila la *r . ,..„0,„,...,„ f t t :,,,'.i., �e,'' - ' • -T:---- -- . , ., * ?�fi .' urnrprpr urr nr5'KT . .. tii4... , ,.,, U . 141,..,,,V." i*.7414,,,'_'... - L '',,w,. '.' '''. ij ' ''''''''. - . \< <0 p C \ •. • — ., FIELD COPY .27y S s w<05 �� _ — 1 0000 C w p m p m p m v cn p C) C C) p 2 v m p m C g v C) C C N v C' p -0p T G cH . w -I co -4 d C m 2p d Z m D d c a' * m *: - N D h m Cl) m D r:: h 2 Z h G h 0 h �' co m m m co F co m co m z o .o ct, co m W m C co c co 2 CD C) CD Cn CD c cG T co m C m CD Z co co xi C m m Z p m Z D D 70 �o co C Ix . 2 2 z t Zv Ni u) G) z z z z r:: z -I 1 m C) N z e 2 T '' p v z D D D O i' 0 O Q, 2 / n C D. r- r p y 70: Z D Z'` > �Q r -< -< O +�. D 2 33 I = C r- Z 0 C) 0 N: CO CO CO CO CO S.'-' CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO CO X CO CO < < < < < < < < < < < -< < N r>[�N )d '� I:' u‘'' 4\1 OW NINA pS th 'V`�M `T�RI.v+"` -jp d1;'`•J "1�Iukor .1 "'"•-•--- ^► "' .til r1,\L; r''4a b-17 a X43' ' -C Ie-lr3n ,t 1F a .b Q a s o _ c, t c }� 1 Zt it 7_C� L` 1 ! L,t h£ .,v FA 1 Uk ^ ^ 34. M 3 E, tri /43 t . ►- b1 ? ,1'. h�0` r*v1 4 L� Et ON 1 w t' yg p A 11-1--- ‘4%-iia` Z F r� ` �j � ro�,, Eg _�/`�! r h ..1 i 1.. ��t fes` r `�� 11 1111'1 .4" +'a ! a (^. -W.,w ),,CS, �, .t1 S z p --,$ m x i tt A , P a cn f' U cn in a " '� •c g 0 b r a off' ,s 31 7".'114ft C r - J6 N Nal. t "4,- t, *,-,,,,I'l ii' # SA 0. t.> Of►•4 E,-11-ir -V‘Z eN C7 11 CA CY '6,� �, k t;; �y.O, J Cn 4 1 `}9 - S%1'?'''-' Cir /‘ \s7...: .t th) .4 >, -- 'it 3. wt 3 r V ; + , ► �p v ^` 4 i` (� , (No.....4), }� ..r ,<" � z, 4, ' w��` ~`j to a, a �0 m i.( 'NPI 4D' �K��' ' \It Zy, ,1 9• ' 4 i tev1 °„ ��rf J� � � � �a, }fO �. 2v ��� , b1 kt,1,. �,U rr .. "C *� � W , 72,; IV � � �5 _r ��(1, ! OC�, ) CV . , N�wA' :) I, �� , i!IF 0r 1 lt,? .. n `'` 1 r. V U R o n 40% ii t.= `c C ���. "Crt n y 7 tk►p g a 14 t''''”„�` tgz_ k• e t k.. .�t,uvw r (4-Fpv iv, „c�um A, t � , �✓A w .N �� o� c�411 � � c � • a �jti�J )... E „, IL 1 I 4 T:-.1 .,,,,14,,,-., , 6-k% r114q P 'i• t,\ 3' i Z.- g- ci J a ',,1 N.1- fpwo .-,1,-1_\-k.,.1:4,'; v• ; ��`� �l �w �,fo , c� 7 N ' Z 4..k 111 Q'� o 06 j '1. w k r c/1 �_.�A * ,moi fit) '4 .p " 10J--fti ° 1\ o 1 Z a 4'� t r r dv E. O.; R) k P IN- 1 �0��1 N`t�' e it .. gr • � ' �p N � t jn . �C R` �N t .,1, , ` I { ti ,p A h '� </ k. `7 y 1�. It'ili',9- v (J L/ .c Q .W `4! I ¢ 1* JLI\ .) n F (� ��Gu( tri ' N ��� � ,a .- .,1o� c, „,,t..4zo V,*6 t4 No k N.A,,.,,_ , t .41 ' \-, si A.1,7 ytk ”} 1� ''i�`o �p•i�1 1 a$fV to o, �' ^. w iv 3.t\ti c.4 N- s -r Ili 61 � Op�NN a N $ a v^ IC il '' "7: l -c el