Loading...
98-100428 AdO�3�Id ___._ . _ . _._. _.._..__� _._._ . ... _ .. _. . __. . ____.____.__ - ----._.... .__ �/ n 3idQ ___.. __._._...__ ._ :N39'� �u c��aaG . '13N 3S 11II1 S1M3H38I(1038 AtlM 1d83Q3i �0 AlI) 1Hd)I1ddV 3Hi QMtl 39€[31RONA AN �0 1S3fl 3Nl Ol 1)38a0J QNd 30N1 SI SI 3 IiOIldf1 jN 3Sl 1dN1 A�I183� I '3�iItlf15SI �0 31dQ N31�tl �a3A 3N0 3�IdX3 SIIN83d 9NIQtl89 QRa 1�IIM3QIS38 "Q3lNtliS SI �80P! ON ji 3)M�(1SSI 831.id SAdQ 08t 3�IdX3 S1IN83d -------'-'-- -'--------------- - --'----a-' ----______ --_-- _ _- ----- __--___-----'- -- ----- ----- '- -� - - __-___ -- __ -- "'-__------- -------- ---- -� - - - --------_-:--=-----_:---------=---..-:-:°:_- --- - ..,.--` =- - --- ' ` -- - - - - -----_-__- __ _ _ _ _ _ .. . --- -- __.. _ •- - -.._..__._._ ._ _ _ AV - � 0 :'QN(10a9a3QN(1 0 Wj) 000 OI < T �"'S901 Sd9 � � T �':'S11i(10 aHSM Nfldl j 0 �QN(10�9 3AOgd 0 �W�� OOO�OT-> I �"""39Nd� � � � 0 �'S3a(IlXI� U3H10 D �' :Sa31d3H �1M �313 j ------.--S�Ndl 131j SlIN(i 9NIIQN�H bId 0 �':d3AaQ 5d9 � � � 0 :Sa31�NIadS NMtlI T ; .,':::Sa3HSdM HSIQ � 0 : e"'NOl +OS 0 : . "'�SiW Q •' "'uH6 � T ' 'SNItlUQ I ' 'S�NIS 0 " 'NOl OS-OE 0 ' '�OOI<Na(lj 0 �N3NN(lfi 11NO3 � � � u • :Sa3�tl3aH )d� ti � :S3IUOldAtl1 � 0 • :HOl OE SI 0 • :S3hOlS QOOM T � `1MH Stl9 j � 0 � 'SdWf1S Z �' 'Sa3MOHS � 0 �' 'HOl SI-E 0 �' :�aOM l�(IQ T �"�OOT>Na(l� � 0 �'1N�0� 9NI�NIaG Z �' ""S8�1 H1dH � 0 �""'NOi E-0 T �' ""QOOH �� 57 �'9NIdid Sd9 j 8E'£OE� $ S33j 1d101 � 0 �""""'S1dNIa(1 E �"""'S13S01) a31dM j S�OSS3�dW0�/S�31IOH 9 �"""""SNd3 � Sd��'S3dA1 13f1j � ... �-`--------------------------------_-- --_______ --______�-----------------------------------------------___________-------------------� - - --------- -- ---- ---------------------_______-----_____._..____________------_------------------ ' ' � fS�6iSE �0 �1101 �0 �0 �0 �0 � 00'0 $ t ,Y�3H) Ndld 1dNIj c� c5tl3ad 3AIlISN3S �S 0 3�tl�a(iS A�3dWI � - -- --- --- � � 00`£9 $ �31��ad je�tue�aaW • � 86/I./Z��'Q3AI3J3b rs�t95 �0 �'Utl9 ------------Qtl01 1Nddf1J�0 � 00'SQT $ �£6""1XI3 9NIfiW(lld i,�"3JIha35 b3M3S ���00'0 �'"""""ad3a fS�C �0 �XJ3Q � d� i,� NS� NS� � 00'lt£Z $ M3N(aj5) 1�ddI�I H�S � b�"3JI�U3S a31tlM �� 00'0 �"""""`3uIS � GTOLOZ �$"'d0�d 3S�C �0 �1WSS -----NOIlJfiblSNOJ �G 3dAl ; � OS'7 $ x'"'"'39adNJ�f1S ��6S �> 00'� �""""'1NCc� ; u �$"1SIX3 f5�0 �0 �HH10 _ a_ a� I(1� Ea� " OS'LIOT $ �....l;Wb3d 9NIQ1I(1H wd6 p :...'MO1� 3�Ij -------S�)d�13S Q3�I(103a ----------NOIldIlltlA �5�0 �0 �'QbE ---d(10�9 hJHtld(I��O ; 00'08 $ �6";jS)��ld S�M 6fid � a�"'SSd1J QadZbF� � �� 00'u �""'iH9I3n �S�bSSt �G �`QNZ TOI�""',1a0931tlJ Sf1SN3) � � BE'I99 $ 33j ��3H� Ndld � ��"""aSN31;I�lIddS G �"9NI�Hdd G3�I(103� � l �""""'S3Ia0iS �S�E6Zt �0 �'1ST S3b�3S(1 M3h���OM j0 3d,ll � � �S33j ' dgan,�___•u__�Ntlld dV10J_�� I �SlIN(I 9NI113MQ ---d0ad--1SIX3--�lj X�aNld X�aJ3W X�dQ18 ; ��________________________________________�__--__-----=-__-__-__-----------�._....._-_---_--_-_-_---__��w�---------_--------____-__-____--______-___--_-__________-_____-__-_-----_=� t:t ;9'8 = 31d8 Xdl 'AdM 1tl83Q3� �0 AlI� 3N1 MIHIIN S1�3P08d 80� Xdl S31dS 9MIi80d38 N3HN Z£Ll 340� 110IitlJ01 3S0 3Sti31d `S801�tl81M0) xtt ���_��_�___.____�_r______________________________________�_�.�_�_�_-_____=--=-w=----------_-_-•_______=_____��.._.___--�-._.��-•_-_-...._.___�.___�.�_�.__=___-______-______-____________---____� � j ELE8-9�9-SZh � � � � ` � 5b008b dM 311A3i13S � p 0£t XOH Od � � -��'d�� �'dC�� NOIlda0da0) 1NbaQd(ID � �_�_�=���_�-�_��_______________________________ �3QN31 :-�_.-��__�_�-_-_.-.:_.-_:�:�.�_-_,:__==---==�_�,:_-:=___-_-.:_.�-:_ hul)dalNO� =i=====�����____,���__�4�_��==__=___=_=__=_=________= �3NM0 =.� '£C# 101 `Z 'l�IQ �SQOOM ONIatlJd1136 '1d�iNdH�3W QN� S�IHW11d/M �SN�iJOIld]:�IJS�Q 1J��07�d O�LO—�C��99Q = "C�N S Z'�4a/�86 �n� �.��. �:��rse� �s��c�a� €_a�:;�:u�a� -:���+.��x� 000�-�z��-�sz �J� ;J�� 0'71�-1=`�9._�S� S�Sc�I'tb��{ UOT.���daUr C7U1:�:3T��'1S rCJC1`c3b �'1P1 `/C`�'('�1 `C�:-�l���� ��/s�o/�a a�n�� c ..� ,;�"���w,�.�,,..,�;.'�;��;:,,,� ;r��"}��h� �.:�;�,.�,,...�,.. .� .°�� �,µ.,���,�.. u=�n o s �p!� a�-� z� o�s fi� , �_. -��rs�- ��t��C =�r� s_��.���� �, , . � �. , - � . ' AdO�a'131� �\� ��.. , .. �� � � �;�;���� , ' �� i.1ii �1 �t�� ;�l�i�irdtwu.�;� ��a i��a:�_r1 !t; Alii 1���,lidsftl �It Q�t� ��t1:ti1�1� AN � 1�3�f lri� �Pt 113�Ci�!1 �lIVV �1►�l �C �1#•a{�'��Sl�l�l'i.� �Olttt�;� "�7MVti55l �4 �lUtl ��1�l1 at►3� :l�i .��I�ik3 �i6�1�3d �NI�tl�19 � 1?"�1N��C;`��� '�3i�1S ,*�I �1ltM� �ll �i 3.lti�ll5"t �319� . ,.: �;:,� x„�v:.; �. � . Y,-- .�.._ ..,_ ,:, ,._ _� .� :,:,...._.._.�___.: ,-;. : .�;a�.�.z�- _�-._.,_ �. _... � � _.. ... _.. _ __ ._.. :-,-. _ .. _. .._.n.. ._ .. ._,. �. ... .-. . _ . __ . ..�...�� 4 �'QNikt?tl`1�3i�Nr� � �Wf'� t�C�A'(it : t -..-;9G1 � T ....S111i1Ci ?lid;fi N(i�l 0 ��N(ifi�`l 3��t�$i� �l �W{J 000`i?Za, � �......3:�� �" i7 �'S3NtttnI.� �3Hi�3 0 ;...i�31�.+�1{ +{!N Ji13 � _.. �:IHdI l:��i� ;;.11HA `�lII1tlNHtl �;� U �"��Ai� ;,���• , . Q �Sdalk#E�idS iiM�+l i ' .�....yrllN5HM H5I(I U '.,...PI01 +r1Y � ' ..... . 5i3f � 4 �......,.�� � � i � 'S?4�d21Q t = 'Sd��a 0 �. .;1((�! 0�,-7f G - '�ilUt<t��il� G �N�iN�I18 nNC;� � � !� 0 • "';�83:It�3�1H JHh 4 , ....,...S3��1Q1��1N1 El - "kul t1E_,,i � 0 • `"a1+1G1; Q4uf4 I .....tMH SN`I j + . ..... . .. p . . . .ydNAS Z , ...... ...c;8:ii{UHti � ,...a0i SI �.� � 4 - ...•V���R l:if� � T .•;f�lfll N���� � � U �'INi10! �f11�?IIU+1 i, , ....•....;;dil1 NlHB 0 . ••..tiul r-;1 � l , .•.....,.�IO(�N �. �� S'! •"`ttllEld �E;'�OF,� � ��3� �lUt 0 �.......,�1��lI8fl C ;......S13S0'i3 ��llh�l Sa0�5;�1d41Q;1/5�31lOfi , ;� : ,.".`.,.SH�� '��� a 5�f9�`5]il,1 13(1���e I .�t-. :'...SJ .,.:.!�.:.:�tFRY;!'.J..., ..�...^..Y.M:'S5.:S.k:dY.,.�..Y,':S1 'Y0 R'�....... :4S..Y �:'�S ....,.. y:+'�S Y��T'..'..qiM�'n;•�u1'YYINr. �1'2:.SA.'.-�.^.3.Y^1 LVSX^S':��ltSC.x '.:�..SG}�JM.:FII� � e J ! � �if1.1 � t�..y,)3HJ 6iN1�i 1N�I� c.: �`;d3�� 3At:IS�13a �w 0 33!�l�SAy h8?dl�� ,. i��nr� �#! t�01 �tl E �� �0 �0 ' ; UU'�'' $ ,itaua3 ;��rdey�:;yµ 86�������:`7�hi�,,�,: ;��t�9 �t� '�Nri _ __.9�01 1Ntldf1:):iU � � r��.•�,,�r � �it....jXl! `,i��l�llil�i�i c "3�iAt�.iS ���i3� �l��0.� : ..., ���3 � ����.s; :� ���:i�� � ��� �� �Ir� NSt � �31� ?. ;'3bt(ti��.) l��lil N;?� «:..3:�I���i�� ���lGi�! �1 GO,� � ..� 3�I�► ��1.�,:,�;, "�����I f�.(t :t7 `Slia�1` - ;PIf�t1;1�1�1S�G� �i1 3dA1 � .....39�d1�'��fi� :r?�', ;; iEs�'� :""'»'-, t�IQ�'.� , I �.:�; �f� � ! . 4 �, � ' � ��' ' ,i;� �. :� >�ii '� lfl� ,. �y; O,�t.i�)t � �•...l1�1�?� �NT�1[�� �� ��� 1 : � �1�� �,,t4� � � '"'tw�,��35'�7�tf��3,� � � �� N��d+�����'�r, r� f��. .�� =~��8�f. ��--�____.-�4o�a :�i��i�13�► � 9�'Gb � Eb, .{��);1J1a1 �;4t� Hi1�' � �,<....S�HI'� ��!#?�tM � �� � ;� ' � �� .� ..... �i,����i � Es��,'�5T ;C�� :'Qk� tflT:•....?.�li�31H) :>UaN3� $�''t9� � j�� �J3H.� il4jin � . .....<:;�7Ui�it�,��i �:t � "�Nll�i�r1 Q;�li��� � ��:� _ ' � :��4�<�J.., ��� iS:�`sb�t �C�` �"1S'I 53�'3;;f. N.3N�:�rJfit+l .10 3�i;tl � �.,3�i � � tl�Nfi:.. ......#H ld �9kU� l� ���1�b4�� ,�;�l�4��ii�� _ _df���l 15[�3 -�1� ��,�17a } ��3W � �ti�d j9{ ..xc,.:ze::.., ..: -..s�rr:_:_sa*��ms::et.*sa..x..r..ra.1�.. .-....,:....,... .�.... .. :...... � . - . .�_:cx � . ... '+.e.. ., •�i•�.-R,A1�-_.¢m.xs.f:._ ._ .. .. ._... .._..x.:ea:�.:l . ..�.x�.. . :,;:.:r . . .. . ,...,.... :v . . . .e. ... , - -� .�� . � -. . �,r �.�; .., - .... _. stx #9'� = 311i� X8L 'a�A 1t��391! �b d�1t� .�Ml ili�iili Sl�:i�A� l��! XNl 5:31�tS 9iCtl3�t+a� (�`�il� �P"i.zt ��i�Ntiti�01'�� �S�"#'1�i `5�1�8iN�� �tt �e. -:-,.>. .... ....a_�.........:....> ...r��2 - �.....,,....s:..z�.. ..x. . --n+er.�:;.,.aar........,; . ...,s--= ,� .�:��.�F ..........r..... s_... .-:-acxxem�xrr+zeme�se;mar�r�amx5sa„,�^ .... . ....n ._ ..... .. .... ._..._cx.......,.......,.s ..;�._x..,.a.. �....,.._�. �^ ...::�-.a _ .�-:.•. . .:.. . ... -._.. .r j. . ... . ..:... ..._-.. .., �._ . . .� ..__.. _. � 1 \ � • � .ei pr� y y��� � ...�•:;::�sa c:.:;a�r._�Y..r... � .�...-. .,.e�c;r:•:�:.:. ..R_...._;x�.r� OI fl 1 �...�� ......t^_..;....-_: ._ _ .... .....,�aass�A.s. ,'r (��, /¢�c.. ......:�.�:raen.:km:n�.e.n�.ase.r,...._mc-.,�c.:i.._.,r,.a.»OVIlV�dQ1J+ ' 1 � ' ,. , � 3 ,... _ _. �.l�yt11NG:i . � '�1S 141 `� 'Ail7 `atlbf��; . � � �i��3IN�H)3A �IN� 9l1��1�dil"�A/M .iStl�Pa�,i.E ! ,�31 �1.��:_3�{ , , . . ...� Y r. . /. ���,�S, � ` ! �r_'�' � ¢�V #."A� 31 � . �'d *t� "'ti 4' �`-..�. .r...� „N.� '�,..'. wiT �1 °'i•. , . i-;fl •. / t F^ * r • � 1 SETBACKv &FOU :;:::� Date ,—�j.. � BY . _ _ __ _ _ ___ _ __ _ _ _... ._ __ 2 FOUNDATiQt� VYALLS Date ,. — ' By �(,,,� 3 PLUMBING t3R4UNDWORK Date By 4 SLAB INSULATION Date By 5 FQOTING/DOWNSPO�JT DRl##NS T-�t,c�,,4,,�",e,v � Date j; By __ _ ___._ _ _ _ _ __ ..._ _ _ _ _ . 6 UNDERFLOOR FRAMING Date Z,�_� �By 7 SHEAR'WALLS � ,�.��, G��-�i Date BY ��:. �' .S"--G— `3$ �D�-- 8 PLUMBING RQUGH tN Date �_Z�'j_ �g By �L 9 �S PIPINQ Date _Z _ By � 10 MECHANICAL ROUGH=IN Date _ z�_ g By ___ _ __ _ _ ._ . _ _ _ _ __ 11 FRAMING Date j Z ,. g By 12 INSULATION ' w;�Jls S=2�— �' UL- Date By 13 GWB - 1ST LAYER Date By 14 6WB -2ND U►Y�R Date By 15 SUSPENDED CEILING Date By 16 PLANNINl3 FINAL Date By 17 PUBLIG WORKS F1NAL Date By _ _ __ _ _ __ _ ___ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _. __ ___ _ __. __ ...... 18 FtRE FINAI. Date By 19 BUILDING'FINAL. Date " l_� r,i� ' BY �i'�i' 20 aTH�Ei Date By CD0193(Rav 4/B� • BUII.DING DIV7SION 'Or G 33530 Fust Wsy South �' EO�L— : � _�..-�Federal Way,WA 98003 �'+» FIy (20�661-4000 i �� 1 1 �9��' F��20�661-4129c APPLICATiON �OR BUILDING �pERM���', �LEASEPR/NT APPLICATION# 3�-1��8��C-� ja�yf'�`��,..0��}:3`��a�,'�t�,s,'a �... ti f" t{c�f+7r,i >{ f�.�.tr`�����...��..`�.n?w: °��� �:.�: Address .3:�'�3l �� A✓a.. �W Tenant Gf known) Lot# _l� ASS66231T80'1 0 Building Owner's Name Quadrant Corporation AddressP��, BOX 13� c� Bel l evue stece ��IA � 98009 Phon�425) 455-2900 Nature of Work New Si n 1 e Fami 1 Res i dence �.>;:.;;;;:<.;;::.;:.;:.;:.;:.;:.;:.;:.::.;:.;:.;:.;:.;::.;:<::.;:.::_;:.;;;;:.;>:;;:<.:;:.;;;;;;:;:.::.:;:.;:::: :;.,,:::<Ci��+i`�`:::>::::::>;::;::<:<:�::::<::`<<::::::::;>::;<:::>':;;;::>=:«::;:<:`:<<:::<:>::>::::>�':::: Name (F,M,L) uadrant Cor oration Address P.�. BOX 13� c� scet81�1 r 98009 co►,teot Pe�so� Katri na Too1 e Day Phone (425) 646�8373 Other Phone Fa�425) 646r8363 =t•.;���c%:N;::�s;t:f`h••:xa�<::{:.::::;r>�:::,y::<�:y:4.::;z�;5>�::,+<�v±„��;:�::+.�;s.�•::s:<�:::d::>::::<:«:::?::>:<:>::>?>:: . � 4:i�Jl�����i'1.�:.�.3i�i1�:7:S1'#l':`•::':::%:::::::::::::�::::::.::>:i?:::: Company Name � Quadrant Corporation Address p,0. BoX 130 • �; Be11 evue scece �A z 98Q09 ContactPersan Phone Fax Katrina Too1e (425)646--837 (425) 646�8363 Contractor's #(card must be presented) Expiration Date Verified � Yes ❑ No UADRC*2210� 9-6-98 .,:»>>:�;>:>:<:>::>:>:<:::»<:::>::>::::>:<:>::»:<:»>:>::»:<:>::::::><:>::>>::>«::<:»::»::>:>::>: : .... ��'E�'<:::>:<<>::��::<::<�;<:::<::<>:;::<<<':::<;:;>:::»:>::::;::::;:<:::;;;:>;>:<':: Name Robert Galarneau & Associates Address 19529 8th Avenue NW c� Seattl e stete WA � 98177 Contact Persan Phone Fax ua�rant Cor oration Katrina Too1e 425 646�837 425 646-8363 EGAI DESCRIPTION gel l acari no Woods Di v. 2 Lot �3 P/ease Coma/ete Reverse Side :�C�4�zYt.",'�.ti\:y,�::`y;i�::;:::E;::;:;::��i:::;:�::::i:�;::-<;:i<i3:�;;:�:::;�::�:�i::;`::iisi;::�;;>:�is:::'9k: c:;o:,:.::�::�:->:.�,:::.;.;::.::::.::>xa<.;,.;... k�`"""`'•`'�""` 9 Proposad Use :�'#�E�.';��<�:��?:::s<;`;;<�<::<:;:;;:;:::;:;:;:<::':>:z:::;:«:<::;:•:;>,;:;,;; Existin Usa Permit includes: � Buildin `�Plumbin X�`l Mechanical � Othar Type of Work: � Residential � New ❑ Remodel � Numbar of Units O Deck O Commercial ❑ Addition ❑ Gera e O Shad 0 Other Enter 1st Floor �z�l"�sq ft 2nd Floo� i`.�5� sq ft 3rd Floor ---- sq ft Existing Floor Area ---- sq ft Aree Basament — s ft Decks �-- s ft Gara e s ft Pro osed Totei Area ' j"� 8 ft Water Availebili � Sewer Avaliabili �] On-Site Se dc S stem Availabili O Pro act Valuetion 8 Zo�� SFR Lot Size Existin B!d Valuation 8 ...:c:>:z,�;:;:�c::•z::>s::<`;::;::>:<:::>:z::::i»:r:::>::>::»::;::>:::>::«::;:z:<:::::>::>:::z:.ii:<:::::::;::<:<:<:, . `�. ;;,;.: �' � �.... :::�.;;:• .,..:::? .,.............:...:. ..........,.... . .... ...... ......:::::•.:::::�........ ................................. ........:.:.:�;;�;:�;: . .............. ........... ......:.;��;:;:.�._:::::.:.,.......... . ..�::::.......,.::::..........,.. ......:..:::::: ......::....... .........,..:::..... ..............,..,... ........:.::...,.;.....:....�.::....,::::.:_��-�....:..... Name N�A Address Ci State � ::�{Y7 �(:Y►� }s:'t;:?:.;;�#rF'�+:;}�:�:£(k�.:.::`:�:i:;:%�::%;:::'rr►�y:8:o:i^c;:�:;::?;�•':� $ „�... � � -s, 4� �� .��'�i.'�.�iii���:�?Ci✓.•�'7.i.T:�����lc:;:t:'::�;�r•:i:�:'�:�: Contractor Name PdCI f 1 C Heati n Address 9 825 7th Avenue c� Ki k stete W z 98033 Contect Bj�� Lockman Phone Fax 2 - 889- 630 License# PACIFHA09306 ex iration Date Verified ❑ Yes ❑ No :>:::>::::>:<�;::::::::::>::::»::::<:<::>::>::::::>::>::::<:<:::>::::>::::>�:>::>:::<:::::::>::>::::»:«::<:::::>:>:>::>::>::>::»;::> ��;it;�.1t�C�kfitG<��:t�3�1�"N�1�'E)�:»:::>�::><':::«:>:;:::<:::::::;>'<:>::: Contractor Name Address Peltram Plumbin 1714 South 341st Place W-8 c� Federal t�a stete WA � 98003 co�te�t Karel Peltram PhO^�206)770-8788 FeX License # PELTRP 15TR7 Iravon Date Varified ❑ Yas ❑ No � .,�;>>:>::>:�:::;::>s�:���;>::>�r;:;::�:>:�:;x,�:w r:<::<::<::«<:;:::::«:;::>:::><:::<::::«:>;»:::::><>::;:<::< i#�U1Sll#3�1�`:{�:��:::C�F#:��T�::::�;'::::::v:>::::>:::«;`;'> Water Closets 3 Sinks � Urinals --- Lawn S rinklers --- Bathtubs 2 Dish Washers 1 Drinkin Fountains --- Other --- Showers 2 Electric Water Heaters — — Sum s --- Lavatories 4 wes � h�n Mac ' 1 hine Drai 1 ns :'�D:�81ii�zff2Le�'�iQ::::::'i':i:;i;:;?;ci;�::;>;';:;k:ii'' ...................................t.:.::::�:::::::.�:::.::.; :Q$�^Y.<.'+f_�i;»+*i:k%�::'<F':i:::;;:'t;:',••'.�i:%::r?y?:,•.•,'•;y:::y„i;i',.�.:?. ..., .........::.::.:�:: .; �������������?`����'�`��: ' .. `� MECHANICAL EVALUATION ONLY S Fuel T e (electric/other) Gas D er 1 Air Handlin < = 10,000 CFM 15-30 Tons Len h of Gas Pi in 45 Ran e ]. Air Handlin > = 10,000 CFM 30-50 Tons Furn <100K BTUs Gas Lo Unit Heater 50+ Tons Furn >100 BTUs --- Fans 6 Miscellaneous --- FuelTanks --- Gas Hwt 1 Hood 1 Boilars —'— Above Ground --- Conv Burner '-- Duct Work '— 0-3 Tons "' Under round --- ;»<.:;::;;>.::::><;;,<:;::>:::::>::;:>::>::::::>:::::;:>:<::>::::::;::;. :.�::»» BBa'8 --' Wood Stoves —' 3-15 Tons """"� --- i7�iYt#�:::�►�k�::�+`�?tftt�:>:s>;<;::::;;::s::>>::;,.;,;<':<:::: DISCLAIM ER:I exetify undec penatty of pajury that the infom�ation fumished by me is hue and cornd to the best of my knowledge,and further,that I am auWorized by the owna of the above premises to pafam the work for which permit application is made.I furtha agroe to save ham�less the City of Foda�ai Way as to any claun(including costs,expenses,and attonuy:'fees incurrod in inves6gation and defrnce of wch claim�which may be enade by any pason,iac(uding the undarigned,and fded against the City of Federal Wsy,but only wha�e wch claim uises out of the reliance of the city,including its offioas and employas,upon the accuracy of the infoemation wpplied to the city as a pact of this application. Owner/Ayent:��/}"�.�J�1� Date: ,Zl�/�JQ, T euMoro.M. REv�Ee Ib11/OE