Loading...
92-102126outSlAt (�I� ''11 � - IF1Nf/dtD (�CP17fi I Wia1MTK• cc�)T�oLLCie + KAi4-.'7t*rt:'114 t:�) II°�' ;�' Fug ol,n'rrC�r+rnrv) N+ -- GDNDu1r P'R ZNL Witt _ - galfiP 1>'R+►`, �G'MIN WIdoS 1yr. --- N�Rr1 TYf Nbft, 766 Nhn ku'. V*wfLeT IRRIGATION CONTROLLER DETAIL tbf » suu pht w Clkik UAWt \ AOIb 1')RX t�l la1WPj UD \ gUkK QMPII� �IflAl:•�> ftL MtrNuAL (t InM1EAl. Df#IN �AV1Yi �� ��,' subs svpfhLr AS 1•t�p• OF k7f t" "XAIe- f+b un1aN Nf'• %9taP +i u�;n pM,Vt fVa MplrltulF ! . (9h im m* #,wfA) I fflt 6101L Pol. 4" TWO11 tED 7-N UtIG (¶E to c)►/�n'1Y'1fM) �'f' �►slt:o qP�►1 i�aua, A-A-0�0,� ZI-- MAIN UNa RL')J IZ l�AL.G�c C.^P?E,z K11RE P �i :^' (f "IAN 'A?E. TRENCHING DETAIL A: P w^ PIPh c o 2 M NIMorA 71 PLK IN WM". 1,14 — — --- PVc LARTIoO �_ j _ _._... gd1oIM1TC YALUb u �• h I--LL _ •-----' �� PA- I11v gM'M(if fzib) �• `� - _ — pVo Teti oR ELL AUTOMATIC VALVE DETAIL KOT t A*t� gook: Lb1fT�Q VAt1Il: f R115F1� LTRA9� 9iN!r11 ELf� ITM aw (2 4qv.) - plk�.i)1f EA Nlfft•b - 12, 1pmy QUICK COUPLER DETAIL Rj )D 56ALi: TRfe,' 1YA/1 d11.0 WC ACLAr0J ?A/. 6eAx AO ;r ",xd �a /r+> A4':..tzC! uRASL /n M'::AIJbAM'ACE \ AVHJCJ rC YOK vwr.R stKeveO �1 I I rao>. Tcr -rrv. SgAae 1L SA'LAT--_._ /?p.•�^'ZGr �C.TC Lr~-NAW- y�..p - 6 . L4 ' ��' 7RCG leL =o r✓ INA N L�� l..rn• /Z .s•. ne Wa -- cr vRUN "ox TREE PLANTING DETAIL -Wzf .Y/Y AA+CS AiJLNO 7eG!..NJ7A.L- .iilY yy WrRCS ANO scuf9 :O 7-0 AV9JZ,YVrAL. 44 M�rSv TO ,1.ec ? FOWr O� .v r. 'kb -7//RGJ �fr GGH APPL49 TV r. SL:'Ff alwrWG LAYEe. MY/LG y Y C011O. f/R Y �• x AWIV \ 97AKe CR/LHN :.7 I i �•+�•uwr..a-�mne+•—RvKll .ikAC[ A�OIE rw'et''r III ��• RCM 1b0Yl OVLY p�[�., .x wArCA MT7LC0 ��=GOAC a• nAA+D-F/,PMEO J�YL /2laalTCR 7*W '~Boor sv.L sa `1 EVERGREEN PLANTING DETAIL /wr ro ;cu.e EDGING DETAIL I (St r.hu� sE� PLA" n s �aN !Iu. O,fACC D 4+LYIPt J•lOoT'fl w5 X0LLldd �iili.ls ,ON ACLtf'fAl7Lt Ilc" r— 5ELOW •:uftl ro oOILcuY,. ul'I w MRS I! 1 L URN•-DI�SOIL ,,. PI' Nc `G-4 xc/+Ytc • a c eEMove ex ZALf . •�n-g1u10E "p CoLlfvf✓I "t c N ss I4 E It s AND t. ftPtAcf vC•I��L•A�-E ?c �N/fN A«t/-r*5zE [S1ArjLI.( 3EM1M yllH Z�ll�lllc'NA (•rt 5�l� •R �dP501L- .1'b uL`QD AL PLANTING SECTION y/ � ` a, �-j 7N/'�I •3GCC 3! L L t d.;` A) 6ACAA1L- -}�—�- .:JYe Y NANO•//RHCD U'L II'j.-3RGArCe TMAA/ I R�r.'aiLL awrCAO' ,{ SHRUB PLANTING DETAIL T ,wr 70 suce �INI1M� l�RA9G fLANnreT �,. ��Iw� (`+IAKa/ )DIN1S Pee Mit1� i1u. P m" t U41fa4vf *P►LT X;ub,rrrq(:t. '>tP IFPI[TATrorJ FT ALJ�LE fjEND I I II I '90e IFFIbIATIPIJ PLAN / LE6,00D I I COMMGT$U- pw IC FI LL tr{�l '{t IFGI4RTaA I1nLl/tEAEUD. I�t` x,1. !I• STrtET EL. ----- 'MARLPX 1/14 MALe VOF6Bb tL Ils" PLtxlrxCflhtR- --- mo.It" Le NEITI4, mpY I"iTN. II., MALL DAfDED RL. u N..jr PVG TMfCADLD it; L 0A ;, loo wL (ATFRAL Llor- -.. -;,11' M10. EXCAVATION\ - PIPE TO CLEAR- - MIN.• i, / SLEEVE BY 2• --.e (TYPICAL) PIPES ARE - "- I _ _- _ 1 z ,tIF LOCATED IN I I PIPE -- m� THIS HEIGHT OPTIONAL JOINT-7 THEN LOWER -, FOOTINGS. {r I I I—i Zt i x 1'J ir, -i - R• MIN Y __ _ i•II \Q.11_ _ 1. �. I NO EXCAVATION FOR PIPE TRENCH PARALLEL TO FOOTING i 9-1 MIN. �--BELOW THIS LINE. STEP FOOTING AS REQUIRED BY THESE CONDITIONS. n PIPE @ WALL DETAIL tol ,� X �O POP-UP SPAY HEAD ASSEII+1�t.Y ,ID }CALF or f1N"'�D jwf, CiALdA1Jf2�p 9LLAt{1� WII46KIN-1 6NtK zGNr-, UN& 1te, MANUKI i. M OWE 1�11�r El L5 Nwn D W/I�Ilto nvwa. sutA� (3a.lrW0 MANUAL DRAIN VALVE DETAIL WILING DETAIL NO1 To obc0l.LEI� TIr- A LSE W * LOOP IN ALL wI�INL� AT CI+ANCoS�p OP I�IREGTION �ji(2{=�ATEIzTNAN 30', Uhf'rIE ALL LOOM AFTefz- ALL CONN-6701i I•IAVI; ��N M4.t�. VtN •R,^Tj •II oR WRLIL hEJA'f I OL DIJ iJRLI�' W?+' L'QU/fLa'}Url(�JUVC^JYT`YAC ktA9xbw404RAo it; AS AWR: PKIDj'p. •err src,.'rRill IN pep')f• tev ro•I, `,TRN- r r I r .I: f ,I xkl ' wwr NT '. � T . , o .. rt • I a _ YAuI�• fWANKuLAyi.T _5(iK1wlT_ ��r PLANT SPACING DETAIL ilo SWb s 41 PLANT SCHEDULE K/� ,�Ipa1N'� �.Ari h.tAfil,t. h i it':F�'-. f:1P��'.`ltr �Y,�-,drl".T;( �cn:/ jirl�k� 12f•�i ff��rt� II �G1NI)'� `�R�LAiA,I�i!IK[IA(I- ihf TUB{ riiEA'f G I .1 ?"0 i6J1\ //l'.Ws "TI rrLl11►A' - Tt l4. tfAF `rOLL ff ufJ WOE, f p i �Wr3 NI'��A A'F;1'INA AA, I II 21h'p�A:1M F4071; ^0r1'(LUN\ (fATill. LPA6 AIf likrl lrn 10 VIfj4400\ N\L ��,II ' hlh j fjQll�tF- %Ilf. VIA Nlfrn Vw�-1 :IA�nr1,.A • Ja,`AN(s�6 ANDKj)MP.GA ia7 �lljg)wj `/f-f1��P,1�VIf�h1'� - f✓.11i�E-I`i� �XtrlunD q.q- L'ik��tMLr, A;,htq '�nrAFA/fA'. !"N''N! hIi�YIA)� br,n ^,vv H7`' IGUM LAiA'j?1 KN %( ,in11r1`/ I1t-T NOTES Rclnp,�k% M AT�iIr,� MAT/'rl� �x t� la)�1• iRb� �neM CoNNf� Au FM, pflAl/rt"sG,1 FaMMr`A fUU, WF,u• Fr�tl I 4 i A L P / i Al R rJN ' i nlw / N e I• �A�+1n1� hF,>r� 1aFwuF.�IG A" PI.Au IrJ j �+IL � � �Irr[: r,Af,�c FMlrtit�• �A Rom, �O fxc �Llf; � f'1 t T rlu, 610`tflN•� bF� I � : fuw��.2 hArEr;AeK MLlu�f. f 2, !��fN�Ar� AU, �r� wltt� ijuloGlN i ,(91fr. CDw/T�.JC11nJ• L.a'A1� qUi JND�k/>;k,`Idp •�?(2Vntlt•!f, �u1a/TILS � C� 'k"�� 10 AW 4NAT tulL(, OIT to-tl�C� mot:, �j �oCf PT 1Dl�ra1 Au, pug►fi MAiY FVni tr) DEiPIt EO AJ fNK Ali (, )tA, Ate) (xcrhllCA� `iffx 1HCnfll'L r c. 9&T�f 5NM F4-,r/I0"/b N PjL N.L fLMt MPTt IAt, INIACATW is PANG, f11uUi FW-1Ld2* k-; 51`0ir=/wD, ?zT�LT w1151114y IZ'tA1IBJ f �rs,t�A�lry� fit, S• ALL LAt1(ykAF1`A � ;ftAw tE IFWIlk ) 1>iI4 � u�ArRPCt1fL WIIJNF)i IN/iW6Pl� boiotAATlt IYRripTlr)�l `Y5TYa1., Litt �fd�MAtul� i�TiiFrAII�) �Df�A15� f�ffdl�, a. (�JARINT ALL hA1fUAL7 bk)fK'YA,FrIIP R`f. I i�AP.{"'N� Su(f,IPNTiPI GoMfLfrflb0 DNT,. (aAur MATFGAt 5}IA0. �i NeA�'fffy �AUd� pr,jifl%'�MINEo Pr(1NEpR F11$CL) 7, 4P Prv)I) DIuIV pN,. r� Quk'�. �nf4 1F�jATilFI//n/h)�,�TIOa O I 205.83' Z I ID•I-01111 ilik Q 0 • — -- - 6XI`1flf I IHr — I A o DRIVE Q �J`,tlr��`j (IR�I�R1�.�) ---- �2� 45•k- ��-k _ __ -- j4•T � 3 t� — 14.E �AI�•k MAwh Ifi`iTl�� � --- — Ttll l Mul ct{ rqP ' _ LI N� Q me; ! ° — Ioo• k p z 3 —2-b IICKI ATIArJ bJILDIN� T PA 3 ..� 0 1: TR6 u1M1VTf� --- - i _ 1-G -- W, � two Etl 1gW'r A(ANS PW � C a' —7 7-H �w2nu'� �Macul njt• zQ LLl 1 0Gz. 3 ! Y 1�: ►�, I US BANK - j I 32S K N ^'` I .0 i 1 00 -►c —3- 3r,�,. k-- ,.� • ! ¢ j IN/ l�j?IbPI. Qi ( .I -----R— WALK —_AL boo-k o 1 .�FI.AV�N i pgrT, A Q0vK6wictp* h� o F� > I. Off kMIkINUN�• o I Q WIWI LPMN (IRRIG(ATE.p) U) + —4•b o — j r :. ?INOZ WvG f�PI�Pt Z i N PARKING ° ) �•XY�IIs'� J�r i fff j 06.4 I DELTA 3 4 0 0 0 0 0 0 I R - 25 0' r Wv`� GPIC,ATw)�«�1Uz%Nwuc�FP°-N'TI►� Mr\TWAI 1tT• Q i )(f,1101) Ttftw, frw ITI• (G) z — _ --—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-— SW 337th. Place REOEIVEDBV LEGEND oo"^""uNITv DEVELaPM"NT DCPARTMENT NOV 2 5 1992 i kfG( 11f* i i O �41� LANDSCAPE ARCHITECTURE DEVELOPMENT PLAN �>;g �Ft•r �LI.2 �ofe !'KIND A^�'OUT L, I1•W•�j2 ��'�` SCALE: t" 20'-0" 09 Iro• _.'• 0 t b TS 25 5 ' a 11N1t lax Td gwgo �— NJMf)rSr� INdr�TPj, QUAuTIN A 6�(n`�tt IDauAI�. k�i' I ' fAF,D 'iOD 1Ar1 51IN �- iAAM rJp (�Nroo�2 (I'IrTI�k•�AL) iU�.V �Vt•JLU� )•Il� A(lfml Gtr►1Pr�u.r'.�. 7