Loading...
93-101657'i 2 cr- d WCD az 0 U W d ZU) z C) z 0 J Jm M ca >Q L-1 O > O 00 J U) > cr-- m > W ?) 0 LL % m O LL LL O O M LO UcMLLLCOo U H U w z H 3 a y a t> P �`Y t E'I z O M 0Ln0> M cn C4 CL O E U LU U) 0 oz�� 0 -J U W av-)x W CL CL to W W p W J m LLJ r M Z Ul N U CD cc 00 in CT 0 Z Q Q O 3 w LU w r U) .- W Z Z 0 o W CT W co P x r W Go .�Q Ln N W LLI atJ Z N N O Q U W 3 Vl psag z 3 O O Ow10 Itt1a- L- -- U N CU W ,C/) w 1O O m , oo,noo0oo m O O -O N O Vt Ln .t r In 7 N N N 6SMi64i0000641, M 'k i� i1 i1 it M 1- •NU W O L,Ur LL 1 VI W + W W v S X 0 W r o YUKOCUX U W Q z - Y .J Z 0-S Q IL U a Q U r W J C7 w J C7 .••• =(A0. mCL Z Q co J U Q W 0 Q m z• •+ U U p _J 7 •-• m W J Q .• CL 0. IL m (A S a W N W w w rn n• O in in z W W �. IL IL • • W W W •(/! UU W L) O W W >_ J J V! V! Y p U- r Z Q W W WR. LLJ N U) = 3 (W/) U) OOo00oo 41 Y V •f w •F- w 0) N 0 0 0 O t N N V 1 0 i O O O tY . • N V1 . . .. .. .. . . . . . . . . • owl N Q W • • W J Y m U Vl rr .a N w V) • .V! Wx Jcn W Wr : O U7N d' 6r V) a cc 0 z w W > r m o • 3 3 s a> > ce� w w w x 3 Q Y x U z gQ pu.N� 0. rr >z�W 7 O W W Y Q Q x Q .•-• J Q U p[ ad= m 0 J W 0 W J 1' 4- , N O O I n CD CD CD CD CD O O V1 • O , It in t N o V) .. .. , .. .. w p N \ O-' • z p .ram z a s : y W 110. �=o0 c� :ofriw c zci - w Vrx oOaQWce .-. LUr r • • w VI M In xr> W Lu M 00 J OC C7 7 V) CL W J , Vl CD t J m Z W W Q X 0W. W w O O M— M V l Q 7 in y x> W m W m W w4-ww4-www N Vl N N N Vl N N M 0, 0 0I,- 0 0 aV,o a DoIt a 0 0 0 0 0 0 0 0 y X W • � H Y J IL N M m O m p C7 r X Vl O W O � i o i r um xw>a • = W 7 C'• O 0 .• r •• o •• WocWo z O 3 U U F U r xo?a O �•�o Cl. WCl) : W in d z U�2 a Z L) J Y W L, Y N U I n 0 0 0 0 0 V 0 0 Z........... .... L)U • C7 U U V1 . .Z.. • Y> Y J O O w 0 0 0 0 0 • O r O 2 • 3 N A Q O O N pr pz L) II ZOU 0p W U)W V A =In FQ 4 Qe—�0 —00� C7 . oe LLJ uj CL g o . - : w : Vi H r 0 3 m w O a v x . in LL,.I J Z > W V1 w N Z Q N I=i CQ7 0 U m Cal . W H Q ies,v Aaai zovoa:) ap!s esaaAOV a;aju.oj aseaid N0I1dIH3S3a ivDai d a --k 1�� 4d -�►�Q �� �� r uos,a loaluo d O d!Z rialel$ Al!O ssaippy d� �/ I �'Q• (�R�GIy� eweN oN ❑ saA P( pa!;uan ale0 uo!lej!dx3 (poluasaid uq lsnw pjeo) #• s,joloailuo0 C °(-) h".,9 xe.A % euo4d l uosiod losluo0 d!Z f A3!O ssa)PPV l V eweN Auedwoo `�os�t�;z:�oa �Matiu�a °j \ c),:6 - L-t lo-L n :xej euo4d ja410 euo4d Aea uosJed l0eluo0 -zZ17 gab d!Z vr-^ alas$ Io-^n0i,o ` Al!3 ssajppy (TVV:I) eweN ;Y,MvT�I"Icld�v' � _ -a •17.- N i o M I ain18N euo4d 2 h 5)�, d!Z bM elelS Al!0 =JN nd z3 S1, 'Z ell � �?r ssaippy eweN Jeum0 Bu!p!!ne % .P-o9 !o— -C o A xel s,iossassy 44- n q 2H0).S 1 / # lob (uenou)! )!) lueual ssoiPPb' >>: '":: :<>';:;:>`` �i0O'I H.LIS ,.� NoilVJ17ddr� �:3s� � ,�L�f� �JI �t INiYd 3sb�37d A da AVM -XMA C661 z o i n r IIINd3d Manna UOJ N0IIV0IIddM33Aj I.rllk- SUM le.Iapas JO SID� � :w0ey1,aurA0 s!yi to l,vd a so Al!3 041 0l po!!ddns uo!ivw,o u! o lAA Al o inq 1 yl jo Aoa,noov oy1 uodn 'sOOAoldwO pug s,00ijjo s1i Bu!pn!ou! 'A1!o oy1 jo oouo!lo, oyi jo lno agS!Av w!vlo 4ons a,oyAn Aluo lnq 'AOM le,apoj jo Al!:) oyl lsu!vag pal!j pug 'pauB!S,Opun 041 Buipnl3u! 'uos,od Aug Aq opgw oq Aew 4o!4m 'lw!Rlo yons jo osuajop pug uo!lve!lsonul u! po„noui sagj ,sAou,oliR pug 'sasuadxa'91soo Bu!pn(ou!) w!v!o Aug of so ARM lwapo j jo A1!� oyl s9a1wJOy OARS 01 oo,Bv,ayl,nj I opow 9! uopvogdda 3!w,od 4o!yM,oj 3,oM oyl w,oj,ad of so9!wo,d anogv oyl jo ,aurno oyl Aq pazuoylne wa I lvyl,oyl,nj pug OBpojmou� Aw jo isOq ayi of loa„oo pug on,l 9! ow Aq poys!u,nj uo!lgw,oju! aqi lays AJnf,od jo Allauod,apun Aj!Uoo I :N3WIVj3S,a luno0 1!un lelol punoJBlapun suol S L-£ suol £ 0 sanolS POOM VOM lOn 0 s,D88 JauJnB nuo0 punoJO enogb' sJal!o8 POOH 1MH SUS siluel lanj snoauellaos!yy sue j snl8 00L< ujnj suol +OS JaleaH liun Bol se J 3Z snl8 >100L> ujnj suol OS -OE W40 000'0L = < Bu!lpueH JIV OBueM f Bu!drd se0 10 ylBuag suol OE-S L Wj0 000'0 L = > Bu!lpueH J!V JaAJd se0 (J041013PIO019) edAl lanj 1uno0 ainlxlj le3o�. i•\•- su!eJ0 ouigoejN Bu14seM -5 sauoleneI sdwnS sJaleali JaleM O!J1O013 siomo4S J0410 su!elunoj Bu!)!uu0 / sJ94seM 4s!Q sgn14le8 siaplulJds uMel s euu I n j 8�11u!S / slasol0 Jo1eM ON ❑ BOA ❑ Pa!1!JaA ale0 uo!lei!dx3 xej euo4d di z ale1S ssaippy ON ❑ BOA ❑ Pa!1!JaA eleppp uo!lojidx3 xej �A euo48 S d!Z --Y9/ /Yj Owls vwa:?QL 5 n{fhS 1-6 1 ss1 aJ py # esuaOl-1 N 1Oe1u00 Al!0 eweN Jo1OeJluo0 7gd!z ole7S may] i T — All0 OT ssaJppy eweN uol�enleA Bpla.;B;ns!x3 .. . :.: :..:.:.. S s j az!S 10� Bu!uoZ fi,�G1 ' � .Z7 �$ UOPUnleA 1OdW4 :' ❑ AlgigelianV welsAS olldaS ol!S-u0 A7!l!gel!eny JeAnag Al!l!gel!eny JeleM 11 bs 11 bs eaJy lelol posodad egiV loo!j Bu!ls!x3 1j bs ObeJe0 31 bs Joolj PJ£ 1; bs 8130cl 11 bslvl� Joolj Puz 11 bs luowese8 eaJV 11 bsxIT-57 Joolj 1s L J91u3 J0410 1394 ❑ PO4S ❑ —T sllun 10 JogwnN aBeJe0 ❑ uO11!PPV lelOJawwo0 ❑ lepowaa ❑ MON le!luap!saa . :ilJoM 10 adAl JR410 ❑ leoluogoeyy Bu! wn 4 Id eu!PI!n8 :sopnlou! 1!uuad asn po�odoJd asn oullsl.3p,I�nHLS oop•*add sluatugoully TI J3m.3lnag suuTd fuu3aul2ug 3iooiins d7S `,KTaJaoutS 'Z£Tt,-T99 IL, oLu lomuoo osmld suoTlsonb Suu anuq nog 3i puu auo juusuaid u si SLID oqj gjjm 2upVom aououodxo inof, odoq aAA, •klluopuadopuT noX IoMuoo TTiM puu jTtuad TnoS 2uipju2az sluatutuoo oAuq osTu Xuw sluawppda(j 2uiuuuid put, 2uipTtng aq,L Sdoo) opoD SjjD aql 3o 98ZT-ZZ uopoos gllm STdwoo of paunbai aq XLw nof, puu ails aql uo ism of mddu ap7aA uT ! 0t, paaoxo zo Tunba jugj sodoTs doolS uoilLniTddu ITuuad TnoX paMOTAZJ suq luawinda(I s)TloAk oTlgnd aqy :uasuar -in M(j (xnO(Izq) 9ZL0-£6Q'I9# ltuuad aouapisag flliwud aTguTS :IoafgnS E0096 NOlrJNIHSVM `AVM IVU343d £Z086 VAN `fluAk TBJaPad LTL al?nS `•jQ sndLuuD AkS TT6T uoponUIsuOD uasuar `uasuar A.uoj, £66T `ST Klnr • H1f10S At1M 1S 4 OESEE '� �O Allo Y) J ® �W 1M m IN m o� W 0Z) Z U) G cr W CL aL• 0 O 00 J � f6 W Lu Ci LL O O LL 1 0 0 0 0 F LO U 0 a� 01•� z M� W P4 ��1 a E.1 z o B M O Ln 0 M 0% H H M N n- o E cn m v Lu Lu W - oz�� J U W �asH Sn9.a,vi w w O W J M Zk w H M Z N N O G co :J 0 3 M O z0 U 3 aZ U)a Ww w F- in W 0 w o w U - r LL w m N N J # w oil Z N O Q of W x Q J 3 V1 O �tx W Q N O Z 3 O U 3 in 10 Q O W 11 F- co U U N M r U w w 'o r O 00 ti N O• o0(no0000 vo O I/A O In (n 0 0 M O O't.®NO 1n Ln It In N N_ N WU W v)Y W O u- U 1- LL 0. ! W . W w .. x a w U pY UCL :c:z X U W Z .•-+ Y J Z 0,x Q LL U 0. Q U . W _5 1.9 J 0•-• x fn 0. Z =)O U Y 3 J O NM m Z Q m2�•-•UU70 J O .••. O m W J Q .. LL A LL m V1 LL Lb' CO) w W LL ®1 n• o p p a LL) w •• (�. LL LL . N 6 W W W •vl UU LL' W U O W W > J J N vl Y O LL ~ Z Ix wLLJ !Z ¢ •�•. ¢ w 0. W N x LL 3 N N 0 0 0 0 0 0 0 e (n • H • K • Z • W w w LL W • •Z.i H vl Z • W • d LL J N Q Y N co V1 m Z w S U Q 3 x �neoQQ� M p W> O J O 1-• b+ 6J V- W •h N 0 N 000 O 'tNNI/1Co • O O C. ce N O M N N Vl Q W • W J • Y m U N • F F ' 1--LI lai W • • LY W O • 0. vl K (/) . N . W x Z • • 7 0 In • W 2 Of J W wr : Vl V:2 ¢r (Sn LLK �OGa of OCe-w I.-cn d� 7ad••-•W W W x3QY xUZ m0 OLLNw d 1--0-O>Z wW m U w 09 •-• 3 m N J N p W J y ENO Otn M N a'00000 00 O O s \ • O • '$ N O (n • •• W i N a a CUD :Z • • oMan c w U •dxx •Y WC7 d' \ax .a c� a (n • w (n a W 1- H • _ J .-• S Q H • •>.e Q' N M In x e- > W Pn Ln > W M O O J K670� 0. W J M0 + J mZ Wj Q7 3O- W QX� W OpM�MIn p N x> W d w m LL 4- w W W %a.- w 4- N-• (/1 2 V V V V V Vl (W 0�00 1�-0 �0 0�0 O• mIt LL' a 0 0 0 0 0 0 0 0 X W i e tY F-Y •J J LLN NMZ 0 vl W Q O �O co C7H W O LL v) .. O .. ( U 1 3 • ( U X Z � 7 LL' � U wW..Z..00 3 U U E U H LL Z • LL •. a X 0 0 0 O Q CD f•• W w 0 w 0 0 a a U M a z U .J Y W U w> to U coHU O O •• 41 4-- .L •W w z Y • z • x N LL O • d' W ra0�� •a •c� ~ a V 2 m p W OJ W 0 R'v)2 C3(n ZN LL 0LL. WU co 090 t w 1- Q �- N Z o w \ 0 N O O 4, CC E W z 0 �`ea ZWV r 1 rv& 5-! PO I 9 kdn000 Ol'A*0 -lVNId ad QSd 000 J.8— — — 31V0 -11VM 3HId ONV 0HV08 TlVM N kS ;� r 31V0 / NOliv�nSNI A8 n/ - f 31V❑ ONIUVVHd 3SOION3 Ol 'N'O 31V0 NOIl33dSNI IVOINVHO3N �1i'O JNldld SVJ 'A'O 3NI-1 831VM n/L,-, J8/ 31V0 NI HonoH ONignn-ld i/IlJ A8—`=1_.- cL� _ j 31V0 'AHOMONnoHJ ONiem-id �+/� l 8 jA p 31V0 S-13VM NOI1V4Nno=i unod 01 N'O z� 18 �� �g 31V4 SONIlOOd 0NV S'IOVS 13S / l �1 LA SITE Pi.M "PROVAL Permit Number. q Q 7� �. Approved By: Date: z Comments: r� 11,s-7 o �� o Log !CALK REVISION! •V DATE DATE DR'N CKD AP'VD TIT"THE SUMMIT AT STONE OOK LOT #1 6